Cursus Vogels Herkennen

Bij voldoende deelname vindt deze cursus elk jaar plaats in de maanden februari t/m mei. De cursus bevat zeven lesavonden en vijf praktijkgerichte excursies naar vogelrijke gebieden.

Deelnemers op excursieDeze cursus is bedoeld voor beginnende vogelaars, terwijl ook natuurliefhebbers die al iets meer van vogels af weten nog veel kunnen leren. Het lesgeld bedraagt € 75,-- per persoon exclusief een kleine bijdrage aan de reis(benzine)kosten van de excursies.

Sinds de start van de cursus in 1992 namen er elk jaar één of zelfs meerdere groepen deel aan deze leerzame en alom gewaardeerde cursus. Ruim 850 deelnemers hebben sindsdien de vogelcursus al gevolgd. Voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers een cursusboekje dat als leidraad en naslagwerkje dient voor de cursus.

Cursuslocatie

De cursuslocatie is in het clubgebouw van Motorclub MC 68, Hermesstraat 4, 1561 PL Krommenie. Het clubgebouw bevindt zich bij het kleine industrieterrein aan de Hermes- en Mercuriusstraat en het Visserspad te Krommenie. In deze straten is redelijke parkeergelegenheid. U kunt ook even kijken op: www.mc68.nl.

Onderwerpen

De te behandelen onderwerpen op de zeven cursusavonden (in principe op dinsdagavond) zijn:

  • Algemene inleiding, behandeling van verrekijkers en telescoopkijkers, behandeling van de vogelgidsen en voorbereiding op de eerste (winter)excursie.
  • Een avond over roofvogels en uilen. Juist hun plaats in de vogelwereld is uitermate interessant.
  • Het leren herkennen van vogels in het veld via de algemene veldkenmerken. Waar moet je op letten bij het op naam brengen van een in beeld zijnde vogel?
  • Een avond over de veel in onze streek voorkomende weidevogels. Met name de balts, nestbouw en het gedrag worden deze lesavond besproken.
  • Behandeling van een bekend fenomeen in de vogelwereld, namelijk de voor- en najaarstrek van vogels van hun broedgebied naar hun winterkwartieren en terug.
  • Een avond met drie (dia)lezingen om de herkenning van vogels te vergemakkelijken en als een soort herhaling van de eerdere avonden. Er passeren diverse vogelsoorten de revue.
  • Een avond met de behandeling van zangvogels en zomergasten, waarbij ook de zang en het geluid van diverse vogelsoorten aan de orde komt.
Excursies

De praktijkgerichte excursies gaan naar enkele (zeer) vogelrijke gebieden en lopen eveneens van februari t/m mei, dus zowel de wintergasten als zomervogels komen (hopelijk) in beeld. Deze excursies worden begeleid door 7 tot 8 (zeer) ervaren vogelaars van onze vereniging. Zij kunnen u veel vertellen over ‘vogels in het veld’ en die zien er vaak toch net even iets anders uit dan in een vogelgids!

Fotoimpressie cursus 2009
Fotoimpressie cursus 2009

De excursies (op zaterdagochtend en soms een deel van de middag) gaan naar:

De Wieringermeer en Wierigen (auto-excursie) / Zuid-Flevoland (auto-excursie) / een vaarexcursie door het Guisveld / een wandelexcursie door het fraaie Twiske bij Oostzaan en Den Ilp / een gecombineerde auto- en wandelexcursie naar het Zwanenwater in de duinen bij Callantsoog.

Als afsluitende excursie wordt er direct na de vakantieperiode in augustus opnieuw een (middag en avond) excursie gehouden naar Wieringen en Den Oever. Dit om het ‘vogelgevoel’ na de vakantieperiode weer te krijgen.


Contactpersoon

Ed Staats
Zuiderzoom 70
1541 NZ Koog a/d Zaan
075 6178906
06 37176870

Watersnip; Foto: ©Paul Bakker
Watersnip ontdekt tijdens een cursusexcursie; © Paul Bakker

Cursus 2019

De vogelcursus voor 2018 is nu in volle gang en loopt tot medio mei. U kunt zich echter al opgeven voor de cursus van 2019 die eind januari van dat jaar van start gaat. U bent dan verzekerd van een plekje op de nieuwe cursus, want vol is vol. Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen. De deelnemers die op de (wacht)lijst staan krijgen dan in oktober nader bericht van ons. De voorbereidingen starten in september.