Meldpunt vogelverstoringen

Zelf melden

De meest vlotte en effectieve manier om een vogelverstoring te melden, is dat u dit zelf doet bij de bevoegde instantie. Dit is meestal de politie omdat, als serieus actie gewenst of noodzakelijk is, formeel aangifte van de verstoring moet worden gedaan.

Melden bij het bestuur

Mocht u hier om wat voor reden dan ook tegen op zien, dan is het mogelijk om de verstoring bij één van de bestuursleden van de Vogelbeschermingswacht te melden. Bestuursleden kunnen in dat geval aangifte doen, maar dit is omslachtiger.
Immers, indien u een voorval meldt bij een bestuurslid dan zal dit bestuurslid eerst zelf ook na moeten gaan waar het om gaat en zelf het voorval moeten constateren. De politie verlangt namelijk bij een aangifte alleen de persoonlijke gegevens van degene die het voorval heeft geconstateerd en die ook aangifte doet.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden.