Lezingen en Contactavonden

Grote voor- en najaarslezingen

Elk jaar worden er een tweetal grote lezingen georganiseerd voor leden, donateurs en andere geïnteresseerde natuurliefhebbers. Vaak komen landelijk of regionaal bekende natuurfotografen hun werk tonen. De lezingen vinden plaats in oktober/november en in februari/maart en worden gehouden op twee verschillende locaties in de Zaanstreek. De entree voor niet-leden of niet-donateurs bedraagt € 2,-- per persoon.

Zodra de data voor deze lezingen bekend zijn, worden zij op de activiteitenkalender geplaatst.

Contactpersoon

Ed Staats
06 37176870


Contactavonden (alleen voor leden)

Van september t/m april of mei vindt er elke maand een contactavond plaats voor onze leden. Op deze avonden vertellen diverse leden aan de hand van diabeelden over hun vogelreizen of komt een spreker een inleiding houden over een actueel onderwerp zoals de vossenproblematiek, het beheer van de veenweidegebieden, de vogeltrek aan de hand van radarbeelden, vogelaanvaringen met vliegtuigen etc. De avonden vinden plaats in Buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3, Wormerveer.

Zodra de data voor deze contactavonden bekend zijn, worden zij op de activiteitenkalender geplaatst.

Contactpersoon

Ed Staats
06 37176870