Activiteitenkalender

VanTot / OpOmschrijving
13-02-2114-02-21Wintertelweekend
Het zesde wintertelweekend van het seizoen 2020-2021 waarbij vrijwel de gehele Zaanstreek geteld wordt op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.
Aanvang: Bij voorkeur dient de telling op de zaterdag of zondag uitgevoerd te worden. Indien het niet anders kan, dan is het verzoek om de telling direct voor of meteen na het weekend uit te voeren. Mocht het helemaal niet lukken om te gaan tellen, probeer dan een andere teller te regelen.
Informatie: Bij de Commissie Tellingen en Inventarisaties, Els Floris tel. 075-6425577, email: els.floris@kpnmail.nl
 27-02-21Excursie: naar het Kennemermeer en de Zuidpier bij IJmuiden
Ook deze excursie is onder voorbehoud van de coronaproblematiek en is een wandelexcursie in de buurt van de Zaanstreek onder leiding van Chris Rademaker. Eind februari komt de vogeltrek weer langzaam op gang en bij sterke westenwind hopen we op veel zeevogels dicht onder de kust. We wandelen nadat we rondom het Kennemermeertje zijn gegaan via het strand naar de Zuidpier. Bruinvissen zijn mogelijk te zien aan het eind van de pier. Er is vanwege de corona gekozen voor een wandelexcursie in de nabijheid van de Zaanstreek.
Vertrek: Vertrek om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het NS-station Kogerveld aan de Veldbloemenweg te Zaandam.
Informatie: Informatie over deze excursie kunt u verkrijgen bij excursieleider Chris; tel.nr. 06-49600386 of email; crdmkr@gmail.com. Aanmelden kan vanaf 27 januari tot uiterlijk de donderdagavond voorafgaande aan de excursie bij Frits Schuster via (bij voorkeur) email frits.schuster@kpnplanet.nl of telefonisch via 06-53219414.
13-03-2114-03-21Wintertelweekend
Het zevende en laatste wintertelweekend van het seizoen 2020-2021 waarbij vrijwel de gehele Zaanstreek geteld wordt op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.
Aanvang: Bij voorkeur dient de telling op de zaterdag of zondag uitgevoerd te worden. Indien het niet anders kan, dan is het verzoek om de telling direct voor of meteen na het weekend uit te voeren. Mocht het helemaal niet lukken om te gaan tellen, probeer dan een andere teller te regelen.
Informatie: Bij de Commissie Tellingen en Inventarisaties, Els Floris tel. 075-6425577, email: els.floris@kpnmail.nl
 20-03-21Excursie: naar de Westwouderpolder bij De Woude
Onder voorbehoud van de coronaproblematiek gaan we de hele Westwouderpolder bij De Woude rondwandelen. In deze periode zijn de laatste wintergasten nog aanwezig zoals de smient, wintertaling, goudplevier en de blauwe kiekendief, maar kan er ook al genoten worden van de eerste weide- en andere broedvogels. In de rietkragen langs het Alkmaardermeer, de Markervaart en De Stierop kunnen altijd verrassingen voorkomen. Deze wandelexcursie in de buurt van de Zaanstreek staat onder leiding van Chris Rademaker. Juist vanwege de corona is gekozen voor een wandelexcursie in de nabijheid van de Zaanstreek.
Vertrek: 7.30 uur vanaf het parkeerterrein van het NS-station Kogerveld aan de Veldbloemenweg te Zaandam.
Informatie: Aanmelden kan vanaf 20 februari. Voor verdere informatie over deze excursie kunt u contact opnemen met Chris, tel.nr. 06-49600386 of email; crdmkr@gmail.com. Aanmelden kan vanaf de aanmelddatum tot uiterlijk de donderdagavond voorafgaande aan de excursie bij Frits Schuster, bij voorkeur via zijn email frits.schuster@kpnplanet.nl of tel. nr. 06-53219414.
 24-04-21Excursie: Wandelexcursie in Het Twiske
We blijven met deze excursie vanwege de mogelijke coronaproblematiek, vandaar ook dat alles onder voorbehoud is, in de Zaanstreek. In de mooiste tijd van het jaar gaan we in de vroege ochtend naar het fraaie Twiske. Velen kennen dit gebied natuurlijk al, maar er zijn altijd weer verrassingen. Vanwege de afwisseling komen we rietvogels, moerasvogels, roofvogels, bos- en struweelvogels en watervogels tegen. Deze excursie staat onder leiding van Frits Schuster.
Vertrek: 6.00 uur (dus vroeg uit de veren) vanaf de parkeerplaats van het NS-station Kogerveld aan de Veldbloemenweg te Zaandam.
Informatie: Aanmelden kan vanaf 24 maart. Voor verdere informatie over onze excursie kunt u contact opnemen met excursieleider Frits Schuster; telefoon 06-53219414; email: frits.schuster@kpnplanet.nl . Ook uw aanmelding kan vanaf 24 maart tot de donderdagavond voorafgaande aan deze excursie via Frits, bij voorkeur via zijn email. Voor de dag- en halve dag excursies kunt u doen, (let op) vanaf een maand voor vertrek van de betreffende excursie tot uiterlijk op de donderdagavond vóór de excursie dag bij Frits Schuster per email: frits.schuster@kpnplanet.nl (voorkeur) of via telefoonnummer 075 6352518, of via zijn mobiele nummer 06-53219414.
07-05-2110-05-21Excursie: De vierdaagse excursie naar Helgoland o.l.v. Emile Dirks en Frits
Deze excursie die voor 2020 was gepland , is vanwege Coronaproblemen verzet naar 7-10 mei 2021 De deelnemers krijgen hierover informatie .
Vertrek: 8.00 uur vanaf NS parkeerterrein Kogerveld Veldbloemweg Zaandam
Informatie: Deze reis is volgeboekt