Activiteitenkalender

VanTot / OpOmschrijving
 07-09-19Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl
 10-09-19Contactavond voor Leden (startavond van de wintertellingen)
Deze eerste contactavond van het seizoen 2019/2020 staat traditioneel in het teken van onze wintertellingen. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats en nagenoeg de gehele Zaanstreek wordt in de winterperiode elke maand geteld op de aanwezigheid van vogels. Hierdoor zijn mooie trends zichtbaar. Al onze ruim 50 wintertellers, maar ook andere belangstellende leden zijn van harte welkom. Het programma van deze avond wordt nog nader bepaald. In ieder geval worden de resultaten van het telseizoen 2018/2019 besproken, alsmede afspraken gemaakt over het nieuwe wintertelseizoen. Interessant materiaal en gegevens!
Aanvang: om 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Markplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het Marktplein voor De Lorzie. De koffie staat klaar!
Informatie: bij de organisatoren van de Commissie Tellingen en Inventarisaties Els Floris en Kees de Jager. Bij Els op tel.nr. 075-6425577 of email: els.floris@kpnplanet.nl
14-09-1915-09-19Wintertelweekend
Het eerste wintertelweekend van het seizoen 2019-2020 vindt plaats. Vrijwel alle buitengebieden van de Zaanstreek worden geteld op de aanwezigheid van vogels. De telling vindt bij voorkeur op zaterdag of zondag plaats. Indien het niet anders kan, mag ook een dag direct voor of na het weekend gekozen worden.
Aanvang: N.v.t. Bij voorkeur op zaterdag of zondag.
Informatie: Bij Els Floris van de Commissie Tellingen en Inventarisaties via tel.nr. 075-6425577 of email: els.floris@kpnmail.nl
 15-09-19Werkochtend in polder Westzaan
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden en samen met OBW vinden er werkzaamheden in de natuur plaats in het Westzijderveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor het behoud van de zeldzame flora en fauna (o.a. diverse vogels en de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen de Schoolmeester aan het Guispad 3 te Westzaan. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. In de berm bij de molen is voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Fietsen kunnen bij de molen worden gestald. Afhankelijk van de werkzaamheden en het weer duren die tot circa 13.30 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Benno Graas, tel.nr. 075-6214649 of email: benfieldth@kpnplanet.nl
28-09-1901-10-19Excursie: Vierdaagse Vlielandexcursie voor Leden
De traditionele vierdaagse Vlielandexcursie voor leden (de 53 ste in successie) vindt plaats in de topperiode van de vogeltrek in het najaar. Vier dagen vogels kijken en genieten van de natuur op dit mooie Waddeneiland! Op basis van tweepersoons kamers met ontbijt en lunchpakketten in hotel Doniastate en diners in restaurant De Lutine. Er kunnen maximaal 40 leden mee.
Vertrek: Vertrek zaterdag 28 september op basis van een nader te bepalen carpool-systeem. De boot vanuit Harlingen vertrekt om 9.00 uur. Terug in Harlingen op dinsdag 1 oktober rond 19.00 uur.
Informatie: Aanmelden kan bij organisator en excursieleider Frans van Son via zijn email: fbson@xs4all.nl De inschrijftermijn sluit op 1 augustus of zoveel eerder op het moment dat het maximum aantal deelnemers is bereikt. Voor nadere informatie kunt u ook met Frans bellen op: 06-51406116. Alle informatie staat eveneens in het juninummer van ons verenigingsorgaan De Kieft.
 28-09-19Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl
 05-10-19Euro Birdwatch Trekteldag
Vogelbescherming Nederland en Sovon organiseren op deze dag door geheel Nederland in samenwerking met de lokale vogelwerkgroepen een trektelling van de in het najaar door Nederland trekkende vogels. Ook onze vereniging doet dit jaar weer mee met een trektelpost. Deze post zal bemenst worden aan het eind van de insteekweg in het Wormer-en Jisperveld tussen Jisp en Neck. Belangstellenden voor trektellingen met enige kennis van vogels zijn welkom vanaf zonsopkomst. Alle telgegevens worden op de dag zelf doorgegeven aan Sovon die hiervan een totaalrapport opstelt.
Aanvang: De exacte starttijd van de telling (vanaf zonsopkomst) wordt nog nader vastgesteld. De telling duurt afhankelijk van de weersomstandigheden en de doortrek van de vogels tot aan het begin van de middag.
Informatie: bij Els Floris van de Commissie Tellingen en Inventarisaties op tel.nr. 075-6425577 of via email: els.floris@kpnmail.nl
 05-10-19Excursie: Polder de Woude organisatie : Chris
Deze eerste ledenexcursie van het seizoen 2019-2020 gaat naar polder de Woude en is een wandelexcursie van een halve dag. Het is een idyllisch dorpje met 160 inwoners. Je kunt er alleen komen met de pont (overtocht € 1,00, alleen met pin te betalen!) en zodra je met het pontje aan de overkant bent, krijg je een vakantiegevoel. Het is een uniek natuurgebied met een veelheid aan vogels, een prachtig polderlandschap en een idyllisch kerkje. Wij gaan op De Woude het eiland volledig rondlopen en wel direct vanaf de pont linksaf richting het westen en maken dan een wandeling van ca. 7 kilometer. (stevige schoenen zijn gewenst), onderweg, kronkelende sloten, wuivend riet, natte stukken land en het bonte gezelschap van roerdompen, kievit, smienten en nog vele andere soorten
Vertrek: 7.00 uur vanaf parkeerterrein NS station Kogerveld Veldbloemweg Zaandam. Bij aankomst op de Woude, parkeren bij het pontje, dat ons naar het eiland de Woude brengt. De kosten voor de overtocht met de pont zijn voor eigen rekening.
Informatie: Aanmelden bij Chris Rademaker vanaf het uitkomen van de Kieft van september bij crdmkr@gmail.com Informatie: Bij Frits Schuster, email frits.schuster@kpnmail.nl, tel. 075-6352518 / 06-53219414. Bij Jeroen Haasnoot, email jeroen@webspider.nl, tel. 06-27032606. Bij Chris Rademaker, email crdmkr@gmail.com, tel. 06-49600386.