Activiteitenkalender

VanTot / OpOmschrijving
 22-01-22Excursie: Ganzenexcursie Zuidwest Friesland o.l.v. Jeroen.
Het nieuwe jaar beginnen we met de welbekende ganzenexcursie in Zuidwest Friesland. Dit wordt de eerste excursie sinds Corona, waarbij we weer met zijn allen de auto instappen en een grotere afstand afleggen. Uiteraard is er grote kans op vele soorten ganzen met daarbij soms een zeldzaamheid, maar we zullen ook wat nieuwe plaatsen op gaan zoeken. Kortom een lange dag met ‘stukjes vertrouwd en stukjes nieuw’. Er zal in ieder geval wel weer tijd ingeruimd worden voor een lekkere lunch op de route.
Vertrek: vertrek 8.00 uur vanaf het parkeerterrein van het NS-station Kogerveld aan de Veldbloemenweg te Zaandam.
Informatie: Aanmelden kan vanaf 22 december. Voor verdere informatie over deze excursie kunt u contact opnemen met Jeroen email jeroen@webspider.nl of tel. 06- 16155372. Aanmelden kan vanaf de aanmelddatum tot uiterlijk de donderdagavond voorafgaande aan de excursie , bij voorkeur via zijn email jeroen@webspider.nl
 29-01-22Werkochtend in het Oostzanerveld
De zevende van negen werkochtenden in het seizoen 2021-2022 in het Oostzanerveld IS VERVALLEN VANWEGE DE CORONAPROBLEMATIEK.
Verzamelen: Deze activiteit is vervallen in overleg met Staatsbosbeheer vanwege de coronaproblematiek.
Informatie: Bij coordinator Bernard Ebbelaar via email bernard.ebbelaar@gmail.com of telefonisch via 075-6161731 / 06-10790890.
 08-02-22Contactavond voor Leden
Onze nieuwe voorzitter Willem Rol zal in samenwerking met Rob Koeman een lezing geven over de schoonheid van de Polder Westzaan en de stand van zaken weergeven over de Gebiedsvisie Polder Westzaan. Er zal veel gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Aan de orde komen ook de zeer waardevolle veentjes met de bijbehorende flora en fauna. Kortom, een avond om te bezoeken.
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein te Wormerveer. Vanwege de geldende toegangscontrole met betrekking tot de corona zal er sprake zijn van controle van de QR-code aan de deur, of via de QR-code op een smartphone in de Check-App of via een papieren versie daarvan.
Informatie: Bij coordinator Ruud Oudhaarlem, via email: ruud.oudhaarlem@gmail.com
12-02-2213-02-22Wintertelweekend
Het zesde wintertelweekend van het seizoen 2021-2022. Al meer dan 40 jaar worden deze tellingen georganiseerd waardoor een mooie reeks is ontstaan en bepaalde trends over de vogels in de winter te zien zijn. Vrijwel alle buitengebieden en sommige binnenstedelijke delen van de Zaanstreek worden elke maand geteld van medio september tot medio maart. De telling vindt bij voorkeur op zaterdag of zondag plaats. Indien het niet anders kan, mag ook een dag direct voor of na het weekend gekozen worden.
Aanvang: N.v.t. Bij voorkeur op zaterdag of zondag.
Informatie: Bij Els Floris van de Commissie Tellingen en Inventarisaties via tel.nr. 075-6425577 of email: els.floris@kpnmail.nl
 19-02-22Werkochtend in het Oostzanerveld
De achtste van negen werkochtenden in het seizoen 2021-2022 in het Oostzanerveld van het vrijwillige natuurwerk i.s.m. Staatsbosbeheer. De werkzaamheden bestaan uit maaisel opruimen van kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine boompjes en struiken. Dit ten behoeve van het open landschap en het beheer van het veenweidegebied en daarmee de prachtige flora en vogels. Het is altijd Oer Hollands gezellig! Kom ook eens langs of vraag informatie bij de coordinator.
Verzamelen: Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. Het duurt tot ca. 13.30 - 14.00 uur. Warme werkkleding en laarzen worden aanbevolen. De auto kan geparkeerd worden op het parkeerterrein van Het Zaanse Hoekje, fietsen ook nabij deze eetgelegenheid.
Informatie: Bij coordinator Bernard Ebbelaar via email bernard.ebbelaar@gmail.com of telefonisch via 075-6161731 / 06-10790890.
 19-02-22Werkochtend in polder Westzaan
Dit is de zesde van acht vrijwillige natuurwerkdagen van het seizoen 2021-2022 in het Westzijderveld. De werkzaamheden worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Ver. Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) en staan onder leiding van Staatsbosbeheer. Het werk bestaat uit maaisel en riet opruimen van kwetsbare veenmosrietlandjes en kleine boompjes en struiken verwijderen. Dit ten behoeve van het open landschap. Het werk komt ten goede aan de bijzondere flora en fauna (zoals de vogels, de Noordse woelmuis enz.). Het is altijd Oer Hollands gezellig! Kom ook eens langs of meldt u aan. Informatie is te verkrijgen bij de coordinator.
Verzamelen: Verzamelen om 9.15 uur bij molen De Schoolmeester aan het Verlegde Guispad te Zaandijk. Er is voor de auto voldoende parkeergelegenheid in de berm van deze doodlopende weg nabij de molen. Fietsen kunnen eveneens bij de molen gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren tot ca. 13.30 uur. Warme werkkleding en laarzen worden aanbevolen.
Informatie: Bij coordinator Ank Brand via email ank.brand@chello.nl of telefonisch via 06-2248397.
 19-02-22Excursie: Eempolder en Arkemheen o.l.v. Chris
Vier maal is het nieuwe scheepsrecht. In 2019 is de excursie afgebroken door het winterse weer. In 2020 en 2021 gooide corona roet in het eten. In 2022 gaan we er hopelijk met z’n allen een mooie excursie van maken. Het gaat om locaties waar we al vaker zijn geweest, waar wij in voorgaande jaren onder andere de kleine Zwaan hebben aangetroffen. Maar daarnaast zullen wij nog vele andere wintergasten aantreffen zoals diverse ganzensoorten, grote zaagbekken, brilduikers en vele eendensoorten. We vertrekken om 08.00 uur richting Eemnes voor een wandeling langs de zogenaamde “Vogel Boulevard” en langs het Eemmeer om de aanwezige wintergasten te ontmoeten. Hierna doorkruisen we de Polder Arkemheen op zoek naar roofvogels, lijsterachtigen en andere wintergasten tot het tijd is voor de lunch. Als er na de lunch voldoende tijd is, rijden we langs de randmeren en het Nuldernauw. Als er daarna tijd over is gaan we nog een stukje naar het noorden en bezoeken het natuurgebied Harderbroek in de Flevopolder. Daarna wordt het zeker tijd om huiswaarts te keren.
Vertrek: 7.30 uur vanaf het parkeerterrein van het NS-station Kogerveld aan de Veldbloemenweg te Zaandam.
Informatie: Informatie over deze excursie kunt u verkrijgen bij excursieleider Chris; tel.nr. 06-49600386 of email; crdmkr@gmail.com. Aanmelden kan vanaf 22 januari tot uiterlijk de donderdagavond voorafgaande aan de excursie bij Jeroen Haasnoot email: jeroen@webspider.nl of tel. 06-16155372
 03-03-22Werkochtend in polder Westzaan
Dit is de zevende van acht vrijwillige natuurwerkdagen van het seizoen 2021-2022 in het Westzijderveld. De werkzaamheden worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Ver. Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) en staan onder leiding van Staatsbosbeheer. Het werk bestaat uit maaisel en riet opruimen van kwetsbare veenmosrietlandjes en kleine boompjes en struiken verwijderen. Dit ten behoeve van het open landschap. Het werk komt ten goede aan de bijzondere flora en fauna (zoals de vogels, de Noordse woelmuis enz.). Het is altijd Oer Hollands gezellig! Kom ook eens langs of meldt u aan. Informatie is te verkrijgen bij de coordinator.
Verzamelen: Verzamelen om 9.15 uur bij molen De Schoolmeester aan het Verlegde Guispad te Zaandijk. Er is voor de auto voldoende parkeergelegenheid in de berm van deze doodlopende weg nabij de molen. Fietsen kunnen eveneens bij de molen gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren tot ca. 13.30 uur. Warme werkkleding en laarzen worden aanbevolen.
Informatie: Bij coordinator Ank Brand via email ank.brand@chello.nl of telefonisch via 06-2248397.