Activiteitenkalender

VanTot / OpOmschrijving
 25-01-20Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl
 25-01-20Excursie: Zuidwest Friesland Ganzen excursie organisatie:Frits
Het nieuwe jaar beginnen we, zoals gewoonlijk, in januari met onze inmiddels welbekende ganzenexcursie in Zuidwest Friesland, dit moet u tenminste eenmaal als vogelaar beleefd hebben! Als u dat wilt of nog een keer beleven wil, dan nodig ik u van harte uit om weer mee te gaan. Gegarandeerd zijn tienduizenden Brandganzen, Kolganzen, Grauwe ganzen en met wat geluk ook Rietganzen en Sneeuwganzen, daarnaast zoals ook in voorgaande jaren veel Buizerds. Als de winter net zo zacht en mooi is als vorig seizoen, dan gaat het gewoon door en gaan we genieten, inclusief een lunch stop bij het Mirnser Klif!
Vertrek: 7.00 uur vanaf parkeerterrein NS station Kogerveld Veldbloemweg Zaandam
Informatie: Aanmelden vanaf 25 december 2019 bij frits.schuster@kpnplanet.nl
 11-02-20Contactavond voor Leden
De vijfde contactavond voor leden van het seizoen 2019-2020 in een reeks van zeven met altijd interessante sprekers en onderwerpen. Leden kunnen hun kennis over vogels en de natuur vergroten en contact hebben met hun mede-leden. Spreker op deze avond is freelance natuurfotograaf Vincent Nederpel met zijn lezing genaamd Ratjetoe. Hij voert de toeschouwer mee naar een aantal van zijn mooiste vogelfotoos, niet alleen gemaakt in Nederland maar in alle windstreken. Vincent vertelt daar ook bij hoe de foto tot stand gekomen is en wat er voor nodig was om ze zo te maken zoals getoond. Een zeer interessante lezing staat de aanwezigen op deze contactavond te wachten!
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het Marktplein direct voor de Lorzie.
Informatie: bij organisator Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009 of via email: rgoudhaarlem@zonnet.nl
15-02-2016-02-20Wintertelweekend
Het zesde wintertelweekend van het seizoen 2019-2020 vindt plaats. Vrijwel alle buitengebieden van de Zaanstreek worden geteld op de aanwezigheid van vogels. De telling vindt bij voorkeur op zaterdag of zondag plaats. Indien het niet anders kan, mag ook een dag direct voor of na het weekend gekozen worden.
Aanvang: N.v.t. Bij voorkeur op zaterdag of zondag.
Informatie: Bij Els Floris van de Commissie Tellingen en Inventarisaties via tel.nr. 075-6425577 of email: els.floris@kpnmail.nl
 15-02-20Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl
 15-02-20Werkochtend in polder Westzaan
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden en samen met OBW vinden er werkzaamheden in de natuur plaats in het Westzijderveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor het behoud van de zeldzame flora en fauna (o.a. diverse vogels en de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen de Schoolmeester aan het Guispad 3 te Westzaan. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. In de berm bij de molen is voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Fietsen kunnen bij de molen worden gestald. Afhankelijk van de werkzaamheden en het weer duren die tot circa 13.30 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Ank Brand, tel. 06-22483973 of email: ank.brand@chello.nl
 29-02-20Excursie: Lepelaarsplassen Flevoland organisatie: Jeroen
Een echte wandelexcursie deze keer, dus de wandelschoenen kunnen tevoorschijn komen. Vanaf bezoekerscentrum de Trekvogel beginnen we met een rondwandeling van maar liefst 12 kilometer waarbij we om de gehele Lepelaar plassen zullen wandelen. Tussendoor wijken we nog even van de route af om naar de Lepelaar hut te wandelen. Vanuit deze grote hut heb je een breed uitzicht over de Lepelaar plassen en er is altijd wel iets te zien. Hierna gaan we verder met de rondwandeling langs de natte graslanden. Op diverse punten langs de route zijn op een verhoging kijkschermen geplaatst en bij elk scherm is het altijd weer een verrassing wat zich in het water bevindt. Tijdens deze wandeling komen we geen horecagelegenheden tegen dus denk aan de thermoskan met koffie en de zelfgemaakte broodjes.
Vertrek: 8.00 uur vanaf parkeerterrein NS station Kogerveld Veldbloemweg Zaandam
Informatie: een wandel excursie van ca. 12 km. Aanmelden vanaf 29-01-2020 bij frits.schuster@kpnplanet.nl
 07-03-20Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl