Activiteitenkalender

VanTot / OpOmschrijving
12-12-2013-12-20Wintertelweekend
Het vierde wintertelweekend van het seizoen 2020-2021 waarbij vrijwel de gehele Zaanstreek geteld wordt op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.
Aanvang: Bij voorkeur dient de telling op de zaterdag of zondag uitgevoerd te worden. Indien het niet anders kan, dan is het verzoek om de telling direct voor of meteen na het weekend uit te voeren. Mocht het helemaal niet lukken om te gaan tellen, probeer dan een andere teller te regelen.
Informatie: Bij de Commissie Tellingen en Inventarisaties, Els Floris tel. 075-6425577, email: els.floris@kpnmail.nl
 19-12-20Excursie: Wandelexcursie naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen o.l.v. Chris VERVALLEN

Vertrek:
Informatie:
 02-01-21Excursie:
Alle excursies onder voorbehoud en volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM Het al dan niet doorgaan van onze excursies, hangt sterk af van de Coronamaatregelen die op de datum van de betreffende excursie eventueel nog van toepassing zijn met betrekking tot vier personen in een auto.
Vertrek:
Informatie: Frits Schuster, telefoon 06-53219414; email: frits.schuster@kpnplanet.nl
16-01-2117-01-21Wintertelweekend
Het vijfde wintertelweekend van het seizoen 2020-2021 waarbij vrijwel de gehele Zaanstreek geteld wordt op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.
Aanvang: Bij voorkeur dient de telling op de zaterdag of zondag uitgevoerd te worden. Indien het niet anders kan, dan is het verzoek om de telling direct voor of meteen na het weekend uit te voeren. Mocht het helemaal niet lukken om te gaan tellen, probeer dan een andere teller te regelen.
Informatie: Bij de Commissie Tellingen en Inventarisaties, Els Floris tel. 075-6425577, email: els.floris@kpnmail.nl
 16-01-21Excursie: Een auto-excursie “Rondje Waterland” o.l.v. Jeroen
De vaste klanten zullen wel denken “wat is er met de ganzenexcursie gebeurd?”. Al enige jaren is het traditie om het nieuwe jaar te beginnen met de excursie in Friesland maar ook wij excursieleiders willen wel een keer uitslapen. Daarom blijven we deze keer aan onze eigen kant van het IJsselmeer. Ook in Waterland zijn de ganzen in alle verschillende soorten aanwezig in deze tijd van het jaar. De aantallen zijn niet zo overweldigend als in Friesland maar deze excursie biedt de mogelijkheid om andere soorten goed waar te nemen. Via Durgerdam gaan we langs het IJsselmeer omhoog richting Marken. Bij de Gouwzee hebben we goede kansen op grote groepen Nonnetjes en eventueel wat Grote en/of Middelste Zaagbekken. We trekken door naar het noorden en bij Volendam zullen afscheid nemen van het IJsselmeer en via de polders terugkeren naar Zaandam waarbij we onderweg vele ganzensoorten zullen treffen.
Vertrek: 9.00 uur vanaf NS parkeerterrein station Kogerveld Veldbloemweg Zaandam
Informatie: Aanmeldingen vanaf 16 december. Voor verdere informatie over onze excursies kunt u contact opnemen met: Naam Telefoon e-mailadres Frits Schuster, telefoon 06-53219414; email: frits.schuster@kpnplanet.nl Jeroen Haasnoot, telefoon 06-27032606; email: jeroen@webspider.nl Chris Rademaker telefoon 06-49600386; email: crdmkr@gmail.com Aanmeldingen voor de dag- en halve dag excursies kunt u doen, (let op) vanaf een maand voor vertrek van de betreffende excursie tot uiterlijk op de donderdagavond vóór de excursie dag bij Frits Schuster per email: frits.schuster@kpnplanet.nl (voorkeur) of via telefoonnummer 075 6352518, of via zijn mobiele nummer 06-53219414.
13-02-2114-02-21Wintertelweekend
Het zesde wintertelweekend van het seizoen 2020-2021 waarbij vrijwel de gehele Zaanstreek geteld wordt op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.
Aanvang: Bij voorkeur dient de telling op de zaterdag of zondag uitgevoerd te worden. Indien het niet anders kan, dan is het verzoek om de telling direct voor of meteen na het weekend uit te voeren. Mocht het helemaal niet lukken om te gaan tellen, probeer dan een andere teller te regelen.
Informatie: Bij de Commissie Tellingen en Inventarisaties, Els Floris tel. 075-6425577, email: els.floris@kpnmail.nl
26-02-2128-02-21Excursie: Een driedaagse auto-excursie naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden o.l.v. Frits
VERVALLEN
Vertrek:
Informatie:
13-03-2114-03-21Wintertelweekend
Het zevende en laatste wintertelweekend van het seizoen 2020-2021 waarbij vrijwel de gehele Zaanstreek geteld wordt op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.
Aanvang: Bij voorkeur dient de telling op de zaterdag of zondag uitgevoerd te worden. Indien het niet anders kan, dan is het verzoek om de telling direct voor of meteen na het weekend uit te voeren. Mocht het helemaal niet lukken om te gaan tellen, probeer dan een andere teller te regelen.
Informatie: Bij de Commissie Tellingen en Inventarisaties, Els Floris tel. 075-6425577, email: els.floris@kpnmail.nl