Activiteitenkalender

VanTot / OpOmschrijving
 04-04-20Werkochtend in polder Westzaan
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden en samen met OBW vinden er werkzaamheden in de natuur plaats in het Westzijderveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor het behoud van de zeldzame flora en fauna (o.a. diverse vogels en de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs! Deze laatste werkochtend van het seizoen 2019-2020 staat in het teken van het opruimen van zwerfafval (de actie Skoon Skip).
Verzamelen: Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen de Schoolmeester aan het Guispad 3 te Westzaan. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. In de berm bij de molen is voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Fietsen kunnen bij de molen worden gestald. Afhankelijk van de werkzaamheden en het weer duren die tot circa 13.30 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Ank Brand tel. 06-22483973 of email: ank.brand@chello.nl
 07-04-20Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op deze belangrijke jaarvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid van 2019. Zowel het algemene beleid als het financiele beleid komt aan de orde. Tevens wordt vooruit gekeken naar de (nabije) toekomst, zullen de activiteiten van onze werkgroepen aan de orde komen en vindt de bestuursverkiezing plaats. Tot slot zal ook weer de Roel Staatsprijs over 2019 worden uitgereikt. Een datum om zeker te noteren! De agenda en vergaderstukken worden aan de leden toegezonden tegelijk met verenigingsorgaan de Kieft die begin maart uitkomt.
Aanvang: 20.00 uur. De koffie staat klaar.
Informatie: bij onze secretaris Ico van Dijk via email: secretaris@vogelwachtzaanstreek.nl
 25-04-20Excursie: Zouwe Boezem en de Lek organisatie: Jeroen
Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar de zwarte sterns en purperreigers in de Zouweboezem bij Lexmond. Omdat het een aardig stukje rijden is zullen we vroeg vertrekken vanuit Zaandam om op tijd in dit gebied aan te komen. We maken hier een mooie rondwandeling door het gebied waarbij we via houten vlonders richting de zwarte stern kolonie gaan en deze van dichtbij kunnen bewonderen. Na de wandeling zullen we met de auto de toeristische route terugnemen langs de Lek richting Vianen om dan vandaar weer terug te keren naar Zaandam.
Vertrek: 6.00 uur vanaf parkeerterrein NS station Kogerveld Veldbloemweg Zaandam
Informatie: Aanmelden vanaf 25 maart 2020 bij frits.schuster@kpnplanet.nl
 12-05-20Contactavond voor Leden
De zevende en laatste contactavond voor leden van het seizoen 2019-2020 met altijd interessante sprekers en onderwerpen. Leden kunnen hun kennis over vogels en de natuur vergroten en contact hebben met hun mede-leden. De spreker en het onderwerp voor deze avond zijn nog niet bekend. Nadere informatie volgt.
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het Marktplein direct voor de Lorzie.
Informatie: bij organisator Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009 of via email: ruud.oudhaarlem@gmail.com