Activiteitenkalender

VanTot / OpOmschrijving
 08-03-22Contactavond voor Leden
Op deze contactavond zal ons lid Hans Boerma zijn drie keer uitgestelde lezing geven over het oosten van Spanje. We bezoeken de Ebrodelta, de omgeving van Belchite en La Monegros en een deel van de Pyreneen. Hans zal aandacht geven aan de prachtige natuur daar, niet alleen de vogels maar ook de vlinders, insecten en bloemenpracht. Hij is een kenner op dat gebied!
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 3 te Wormerveer. Het is nog afwachten hoe de toegangsregels m.b.t. de corona zullen zijn. Daarover later meer.
Informatie: Bij Ruud Oudhaarlem via email ruud.oudhaarlem@gmail.com.
 12-03-22Werkochtend in het Oostzanerveld
De laatste van negen werkochtenden in het seizoen 2021-2022 in het Oostzanerveld van het vrijwillige natuurwerk i.s.m. Staatsbosbeheer. De werkzaamheden bestaan uit maaisel opruimen van kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine boompjes en struiken. Dit ten behoeve van het open landschap en het beheer van het veenweidegebied en daarmee de prachtige flora en vogels. Het is altijd Oer Hollands gezellig! Kom ook eens langs of vraag informatie bij de coordinator.
Verzamelen: Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. Het duurt tot ca. 13.30 - 14.00 uur. Warme werkkleding en laarzen worden aanbevolen. De auto kan geparkeerd worden op het parkeerterrein van Het Zaanse Hoekje, fietsen ook nabij deze eetgelegenheid.
Informatie: Bij coordinator Bernard Ebbelaar via email bernard.ebbelaar@gmail.com of telefonisch via 075-6161731 / 06-10790890.
12-03-2213-03-22Wintertelweekend
Het zevende en laatste wintertelweekend van het seizoen 2021-2022. Al meer dan 40 jaar worden deze tellingen georganiseerd waardoor een mooie reeks is ontstaan en bepaalde trends over de vogels in de winter te zien zijn. Vrijwel alle buitengebieden en sommige binnenstedelijke delen van de Zaanstreek worden elke maand geteld van medio september tot medio maart. De telling vindt bij voorkeur op zaterdag of zondag plaats. Indien het niet anders kan, mag ook een dag direct voor of na het weekend gekozen worden.
Aanvang: N.v.t. Bij voorkeur op zaterdag of zondag.
Informatie: Bij Els Floris van de Commissie Tellingen en Inventarisaties via tel.nr. 075-6425577 of email: els.floris@kpnmail.nl
 12-03-22Excursie: Kromslootpark Almere o.l,v. Jeroen
Flevoland is goed vertegenwoordigd in ons jaarprogramma 2021-2022 en wel omdat er zeer veel mooie plekken zijn waar veel te zien is. Bij binnenkomst van Flevoland via de A6 slaan we direct rechtsaf en zien dan aan onze linkerhand het schitterende Kromslootpark liggen. Een mooie mix van water, rietlanden en bosgebieden met een prachtige route dwars door het gebied. Door de variatie in het landschap is ook de variatie aan leven in dit gebied groot. In deze periode maken de verschillende ruitersoorten zich op om richting het hoge noorden te trekken, terwijl bijvoorbeeld de purperreiger en kiekendief weer terugkomen in ons land om te gaan broeden. Omdat het park niet al te groot is wordt dit een leuke excursie.
Vertrek: 7.00 uur vanaf het parkeerterrein van het NS-station Kogerveld aan de Veldbloemenweg te Zaandam.
Informatie: Aanmelden kan vanaf 19 februari. Voor verdere informatie over deze excursie kunt u contact opnemen met Jeroen email jeroen@webspider.nl of tel. 06- 16155372. Aanmelden kan vanaf de aanmelddatum tot uiterlijk de donderdagavond voorafgaande aan de excursie , bij voorkeur via zijn email jeroen@webspider.nl
 21-03-22Grote Voorjaarslezing
Op deze avond zal natuurfotograaf Ruud Kampf een lezing geven over de natuur en vogels van Oost-Europa. Hij heeft meerdere reizen gemaakt naar diverse landen langs de oostgrens van Europa en zal daarvan een compilatie met mooie beelden laten zien. Deze avond is bedoeld voor onze leden en donateurs. Ook zijn introducees welkom. Zij betalen 2 euro aan de zaal, de leden en donateurs hebben vrij toegang op vertoon van de aan hen toe te zenden toegangskaart.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in De Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer. Of er nog aparte corona toegangsregels gelden is momenteel niet bekend.
Informatie: Bij de Lezingencommissie, Ruud Oudhaarlem via ruud.oudhaarlem@gmail.com
 02-04-22Werkochtend in polder Westzaan
Dit is de laatste van acht vrijwillige natuurwerkdagen van het seizoen 2021-2022 in het Westzijderveld. Deze keer betreft het de actie Skoon Skip (zwerfafval opruimen) in plaats van maaisel en riet opruimen. De werkzaamheden worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Ver. Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) en staan onder leiding van Staatsbosbeheer. Het is altijd Oer Hollands gezellig! Kom ook eens langs of meldt u aan. Informatie is te verkrijgen bij de coordinator.
Verzamelen: Verzamelen om 9.15 uur bij molen De Schoolmeester aan het Verlegde Guispad te Zaandijk. Er is voor de auto voldoende parkeergelegenheid in de berm van deze doodlopende weg nabij de molen. Fietsen kunnen eveneens bij de molen gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren tot ca. 13.30 uur. Warme werkkleding en laarzen worden aanbevolen.
Informatie: Bij coordinator Ank Brand via email ank.brand@chello.nl of telefonisch via 06-2248397.
 11-04-22Algemene Ledevergadering
Deze bijeenkomst voor onze leden zal in het teken staan van het jaar 2021 waarin het bestuur verantwoording zal afleggen aan de leden over het gevoerde beleid, een toelichting geven op de jaarcijfers en de (werkgroep)verslagen en vragen van de leden beantwoorden. In maart volgen op de website en in de Kieft van die maand o.a. de agenda en de nodige andere informatie.
Aanvang: 20.00 uur in zalencentrum De Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer. Vanwege de geldende toegangscontrole met betrekking tot de corona zal er sprake zijn van controle van de QR-code aan de deur, of via de QR-code op een smartphone in de Check-App of via een papieren versie daarvan.
Informatie: Bij secretaris Ico van Dijk: secretaris@vogelwachtzaanstreek.nl of tel. 06-31249155.
 12-04-22Contactavond voor Leden
Ons lid Inga Tessel zal een lezing geven over haar prachtige reis naar Spitsbergen. Deze lezing is in 2021 ook al een paar keer uitgesteld vanwege de coronaproblematiek. Inga zal in haar lezing aandacht schenken aan de bijzondere natuur daar en de samenhang tussen dieren, de planten en het landschap. Zeevogels, ijsberen, zadelrobben etc. komen allen in beeld! Het belooft een ijzig mooie lezing te worden!
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 3 te Wormerveer. Het is nog afwachten hoe de toegangsregels m.b.t. de corona zullen zijn. Daarover later meer.
Informatie: Bij Ruud Oudhaarlem via email ruud.oudhaarlem @gmail.com .