Activiteitenkalender

VanTot / OpOmschrijving
 23-11-19Excursie: Rondje Texel organisatie: Chris en Frits
Aanmelden vanaf 23-10-2019 bij frits.schuster@kpnplanet.nl
Vertrek: om 6.00 uur ( de boot vertrekt om 7.30 uur). vanaf de parkeerplaats van het NS-station Zaandam-Kogerveld. Duur: de gehele dag.
Informatie: De derde excursie van dit seizoen gaan we naar Texel en maken een rondrit over het mooiste Vogeleiland van Nederland. Met de focus op de dan al aanwezige overwinteraars en de vogeltrek. Voor veel vogelaars onder ons is dit een bekend gebied, aangezien dat we hier al geweest zijn in 2017, omdat de belangstelling in 2017 groot was, hebben we deze excursie dit jaar weer in het programma opgenomen. Er zijn weer een aantal landbouwgebieden geschikt gemaakt speciaal voor de vogels en voor de vogelaars! In verband met de veerboot naar Texel die op het halve uur vaart is het vroeg opstaan wij moeten ons om 6 uur verzamelen bij station Kogerveld.
De Teso vaart om 7:30 uur vanaf Den Helder naar Texel zodat we bij zonsopkomst om 8.13 uur op het eiland zijn. Een dag is te kort om alle mooie gebieden te bezoeken, een aantal van deze gebieden heeft u wellicht zelf eens bezocht of van gehoord zoals Utopia, de Slufter, de Mokbaai met de Horsmeertjes, Molenkolk, Ceres, de Hoge Berg, Ottersaat, Dijkmanshuizen, Zandkes, Minkewaal etc. etc.
 30-11-19Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl
 10-12-19Contactavond voor Leden
De derde contactavond voor leden van het seizoen 2019-2020 in een reeks van zeven met altijd interessante sprekers en onderwerpen. Leden kunnen hun kennis over vogels en de natuur vergroten en contact hebben met hun mede-leden. Op deze avond komt veenweidekenner Ab van Dorp van Staatsbosbeheer Veenweiden een lezing geven over een parel van het Noordhollandse veenweidegebied, De Eilandspolder. Ab zal een mooie lezing geven en ons alles vertellen over deze prachtige veenweidepolder net buiten ons werkgebied. Een lezing om in de agenda te noteren!
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het Marktplein direct voor de Lorzie.
Informatie: bij organisator Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009 of via email: rgoudhaarlem@zonnet.nl
14-12-1915-12-19Wintertelweekend
Het vierde wintertelweekend van het seizoen 2019-2020 vindt plaats. Vrijwel alle buitengebieden van de Zaanstreek worden geteld op de aanwezigheid van vogels. De telling vindt bij voorkeur op zaterdag of zondag plaats. Indien het niet anders kan, mag ook een dag direct voor of na het weekend gekozen worden.
Aanvang: N.v.t. Bij voorkeur op zaterdag of zondag.
Informatie: Bij Els Floris van de Commissie Tellingen en Inventarisaties via tel.nr. 075-6425577 of email: els.floris@kpnmail.nl
 14-12-19Werkochtend in polder Westzaan
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden en samen met OBW vinden er werkzaamheden in de natuur plaats in het Westzijderveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor het behoud van de zeldzame flora en fauna (o.a. diverse vogels en de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen de Schoolmeester aan het Guispad 3 te Westzaan. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. In de berm bij de molen is voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Fietsen kunnen bij de molen worden gestald. Afhankelijk van de werkzaamheden en het weer duren die tot circa 13.30 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Benno Graas, tel.nr. 075-6214649 of email: benfieldth@kpnplanet.nl
 21-12-19Excursie: Kennermerduinen organisatie: Jeroen
Nu we de afgelopen twee jaar het excursiejaar hebben afgesloten in respectievelijk het Noord-Hollandse Duinreservaat en de Amsterdamse Waterleidingduinen is er nog één gebied over en wel het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met in het midden het welbekende vogelmeer. We starten vanaf het bezoekerscentrum langs de zeeweg bij Bloemendaal en maken dan een rondwandeling om het vogelmeer. Het betreft een halve dag excursie. Als de tijd en het weer het toelaten kunnen we optioneel nog de weg oversteken en richting het wisent uitkijkpunt lopen. Dit gebied was vroeger afgesloten voor het publiek maar is tegenwoordig vrij toegankelijk.
Vertrek: 9.00 uur ⁕⁕ vanaf parkeerterrein station Kogerveld Veldbloemenweg, Zaandam.
Informatie: Aanmelden vanaf 21-11-2019 bij frits.schuster@kpnplanet.nl
 04-01-20Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl
 07-01-20Contactavond voor Leden (tevens nieuwjaarsbijeenkomst)
De vierde contactavond voor leden van het seizoen 2019-2020 in een reeks van zeven met altijd interessante sprekers en onderwerpen. Leden kunnen hun kennis over vogels en de natuur vergroten en contact hebben met hun mede-leden. Deze avond staat tevens in het teken van het nieuwe jaar. Op deze avond gaan twee van onze leden, te weten Ed Zijp en Ed Staats een kort reisverslag geven over onlangs gehouden vogelreisjes. Ed Zijp is in april 2019 naar Armenie geweest om vogels te kijken, terwijl Ed Staats met een groepje vogelaars in mei 2019 naar Bulgarije is geweest. Beide landen met een mooie natuur en veel vogels! Ed en Ed gaan daarover de aanwezigen het een en ander laten zien. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om elkaar de beste wensen voor 2020 te doen en te genieten van een hapje en drankje. Een lezing om in de agenda te noteren!
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het Marktplein direct voor de Lorzie.
Informatie: bij organisator Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009 of via email: rgoudhaarlem@zonnet.nl
18-01-2019-01-20Wintertelweekend
Het vijfde wintertelweekend van het seizoen 2019-2020 vindt plaats. Vrijwel alle buitengebieden van de Zaanstreek worden geteld op de aanwezigheid van vogels. De telling vindt bij voorkeur op zaterdag of zondag plaats. Indien het niet anders kan, mag ook een dag direct voor of na het weekend gekozen worden.
Aanvang: N.v.t. Bij voorkeur op zaterdag of zondag.
Informatie: Bij Els Floris van de Commissie Tellingen en Inventarisaties via tel.nr. 075-6425577 of email: els.floris@kpnmail.nl
 19-01-20Werkochtend in polder Westzaan
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden en samen met OBW vinden er werkzaamheden in de natuur plaats in het Westzijderveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor het behoud van de zeldzame flora en fauna (o.a. diverse vogels en de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen de Schoolmeester aan het Guispad 3 te Westzaan. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. In de berm bij de molen is voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Fietsen kunnen bij de molen worden gestald. Afhankelijk van de werkzaamheden en het weer duren die tot circa 13.30 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Benno Graas, tel.nr. 075-6214649 of email: benfieldth@kpnplanet.nl
 25-01-20Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl
 25-01-20Excursie: Zuidwest Friesland Ganzen excursie organisatie:Frits
Het nieuwe jaar beginnen we, zoals gewoonlijk, in januari met onze inmiddels welbekende ganzenexcursie in Zuidwest Friesland, dit moet u tenminste eenmaal als vogelaar beleefd hebben! Als u dat wilt of nog een keer beleven wil, dan nodig ik u van harte uit om weer mee te gaan. Gegarandeerd zijn tienduizenden Brandganzen, Kolganzen, Grauwe ganzen en met wat geluk ook Rietganzen en Sneeuwganzen, daarnaast zoals ook in voorgaande jaren veel Buizerds. Als de winter net zo zacht en mooi is als vorig seizoen, dan gaat het gewoon door en gaan we genieten, inclusief een lunch stop bij het Mirnser Klif!
Vertrek: 7.00 uur vanaf parkeerterrein NS station Kogerveld Veldbloemweg Zaandam
Informatie: Aanmelden vanaf 25 december 2019 bij frits.schuster@kpnplanet.nl
 11-02-20Contactavond voor Leden
De vijfde contactavond voor leden van het seizoen 2019-2020 in een reeks van zeven met altijd interessante sprekers en onderwerpen. Leden kunnen hun kennis over vogels en de natuur vergroten en contact hebben met hun mede-leden. De spreker en het onderwerp voor deze avond zijn nog niet bekend. Nadere informatie volgt.
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het Marktplein direct voor de Lorzie.
Informatie: bij organisator Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009 of via email: rgoudhaarlem@zonnet.nl
15-02-2016-02-20Wintertelweekend
Het zesde wintertelweekend van het seizoen 2019-2020 vindt plaats. Vrijwel alle buitengebieden van de Zaanstreek worden geteld op de aanwezigheid van vogels. De telling vindt bij voorkeur op zaterdag of zondag plaats. Indien het niet anders kan, mag ook een dag direct voor of na het weekend gekozen worden.
Aanvang: N.v.t. Bij voorkeur op zaterdag of zondag.
Informatie: Bij Els Floris van de Commissie Tellingen en Inventarisaties via tel.nr. 075-6425577 of email: els.floris@kpnmail.nl
 15-02-20Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl
 15-02-20Werkochtend in polder Westzaan
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden en samen met OBW vinden er werkzaamheden in de natuur plaats in het Westzijderveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor het behoud van de zeldzame flora en fauna (o.a. diverse vogels en de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen de Schoolmeester aan het Guispad 3 te Westzaan. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. In de berm bij de molen is voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Fietsen kunnen bij de molen worden gestald. Afhankelijk van de werkzaamheden en het weer duren die tot circa 13.30 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Benno Graas, tel.nr. 075-6214649 of email: benfieldth@kpnplanet.nl
 29-02-20Excursie: Lepelaarsplassen Flevoland organisatie: Jeroen
Een echte wandelexcursie deze keer, dus de wandelschoenen kunnen tevoorschijn komen. Vanaf bezoekerscentrum de Trekvogel beginnen we met een rondwandeling van maar liefst 12 kilometer waarbij we om de gehele Lepelaar plassen zullen wandelen. Tussendoor wijken we nog even van de route af om naar de Lepelaar hut te wandelen. Vanuit deze grote hut heb je een breed uitzicht over de Lepelaar plassen en er is altijd wel iets te zien. Hierna gaan we verder met de rondwandeling langs de natte graslanden. Op diverse punten langs de route zijn op een verhoging kijkschermen geplaatst en bij elk scherm is het altijd weer een verrassing wat zich in het water bevindt. Tijdens deze wandeling komen we geen horecagelegenheden tegen dus denk aan de thermoskan met koffie en de zelfgemaakte broodjes.
Vertrek: 8.00 uur vanaf parkeerterrein NS station Kogerveld Veldbloemweg Zaandam
Informatie: een wandel excursie van ca. 12 km. Aanmelden vanaf 29-01-2020 bij frits.schuster@kpnplanet.nl
 07-03-20Werkochtend in het Oostzanerveld
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden vinden er werkzaamheden plaats door vrijwilligers in het Oostzanerveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor de zeldzame flora en fauna (diverse vogelsoorten en o.a. de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Aanvang 9.30 uur. Verzamelen om 9.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het restaurant. Ook fietsen kunnen aldaar gestald worden. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer en wat er zoal te doen is, tot uiterlijk 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Bernard Ebbelaar, tel.nr. 06-10790890 of email: bernardebbelaar@hetnet.nl
 08-03-20Werkochtend in polder Westzaan
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden en samen met OBW vinden er werkzaamheden in de natuur plaats in het Westzijderveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor het behoud van de zeldzame flora en fauna (o.a. diverse vogels en de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs!
Verzamelen: Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen de Schoolmeester aan het Guispad 3 te Westzaan. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. In de berm bij de molen is voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Fietsen kunnen bij de molen worden gestald. Afhankelijk van de werkzaamheden en het weer duren die tot circa 13.30 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Benno Graas, tel.nr. 075-6214649 of email: benfieldth@kpnplanet.nl
 10-03-20Contactavond voor Leden
De zesde contactavond voor leden van het seizoen 2019-2020 in een reeks van zeven met altijd interessante sprekers en onderwerpen. Leden kunnen hun kennis over vogels en de natuur vergroten en contact hebben met hun mede-leden. De spreker en het onderwerp voor deze avond zijn nog niet bekend. Nadere informatie volgt.
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het Marktplein direct voor de Lorzie.
Informatie: bij organisator Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009 of via email: rgoudhaarlem@zonnet.nl
14-03-2015-03-20Wintertelweekend
Het zevende en laatste wintertelweekend van het seizoen 2019-2020 vindt plaats. Vrijwel alle buitengebieden van de Zaanstreek worden geteld op de aanwezigheid van vogels. De telling vindt bij voorkeur op zaterdag of zondag plaats. Indien het niet anders kan, mag ook een dag direct voor of na het weekend gekozen worden.
Aanvang: N.v.t. Bij voorkeur op zaterdag of zondag.
Informatie: Bij Els Floris van de Commissie Tellingen en Inventarisaties via tel.nr. 075-6425577 of email: els.floris@kpnmail.nl
 21-03-20Excursie: Arkemheemsepolder en randmeren organisatie: Frits
In 2019 bij onze excursie naar de Vogel Boulevard bij Eemnes, de polder Arkemheem en de randmeren, zijn wij als gevolg van sneeuwbuien die ons het vogelen parten hebben gespeeld, voortijdig gestopt. Voor ons de reden om deze excursie voor u te herhalen. Het gaat om locaties waar wij al vaker zijn geweest, waar wij in voorgaande jaren onder andere de Kleine Zwaan hebben aangetroffen. Maar daarnaast zullen wij nog vele andere wintergasten aantreffen zoals diverse ganzen soorten, Grote Zaagbekken en vele eenden soorten. Wij vertrekken om 07.00 uur en gaan niet direct naar de polder Arkemheem, maar gaan eerst naar de polder Eemland om daar na een wandeling langs de “Vogel Boulevard” en aan het Eemmeer de wintergasten te ontmoeten. Hierna rijden wij via de Eemdijk en Eembrugge richting polder Arkenheem en de Nijkerkernauw, alwaar ook hier weer de wintergasten zijn te verwachten. Als er na de lunch nog voldoende tijd is, gaan wij nog langs de randmeren en mogelijk nog richting Oostvaardersplassen.
Vertrek: 7.00 uur vanaf parkeerterrein NS station Kogerveld Veldbloemweg Zaandam
Informatie: Aanmelden vanaf 21 februari 2020 bij frits.schuster@kpnplanet.nl
 29-03-20Grote Voorjaarslezing
Op deze zondagmiddag zal de grote voorjaarslezing voor onze leden, donateurs en andere Zaanse natuurliefhebbers plaats vinden. Deze middag is nog ONDER VOORBEHOUD van beschikbaarheid van de zaal. Nadere informatie hierover volgt. Ook is de spreker en het onderwerp nog niet bekend.
Aanvang: 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur) ONDER VOORBEHOUD in de grote zaal van Het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533 te Assendelft. Er is naast het zalencomplex voldoende parkeerruimte. Leden en donateurs hebben op vertoon van de aan hen gezonden toegangskaart gratis entree. Anderen betalen slechts 2 euro aan de zaal.
Informatie: bij organisator Ruud Oudhaarlem via tel. nr. 075-6286009 of email: rgoudhaarlem@zonnet.nl
 30-03-20Grote Voorjaarslezing
Op deze maandagavond zal onze grote Voorjaarslezing voor de leden, donateurs en andere Zaanse natuurliefhebbers plaats vinden. De spreker en het onderwerp zijn nog niet bekend. Nadere informatie volgt nog.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in De Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer. Er is bij de zaal voldoende parkeerruimte. Leden en donateurs hebben op vertoon van de aan hen gezonden toegangskaart gratis entree. Anderen betalen slechts 2 euro aan de zaal.
Informatie: bij organisator Ruud Oudhaarlem via tel. nr. 075-6286009 of email: rgoudhaarlem@zonnet.nl
 04-04-20Werkochtend in polder Westzaan
Onder leiding van Staatsbosbeheer Veenweiden en samen met OBW vinden er werkzaamheden in de natuur plaats in het Westzijderveld. Dit natuurwerk betreft het opruimen van riet en maaisel op kwetsbare veenmosrietlandjes en het verwijderen van kleine bomen en struiken (o.a. bramen). Hierdoor houdt het veenweidegebied haar open karakter. Dit natuurwerk is goed voor het behoud van de zeldzame flora en fauna (o.a. diverse vogels en de Noordse woelmuis). Heeft u ook zin om de handen uit de mouwen te steken meldt u zich dan aan of kom eens langs! Deze laatste werkochtend van het seizoen 2019-2020 staat in het teken van het opruimen van zwerfafval (de actie Skoon Skip).
Verzamelen: Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen de Schoolmeester aan het Guispad 3 te Westzaan. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen. In de berm bij de molen is voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Fietsen kunnen bij de molen worden gestald. Afhankelijk van de werkzaamheden en het weer duren die tot circa 13.30 uur.
Informatie: Aanmelden en info bij Benno Graas, tel.nr. 075-6214649 of email: benfieldth@kpnplanet.nl
 07-04-20Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op deze belangrijke jaarvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid van 2019. Zowel het algemene beleid als het financiele beleid komt aan de orde. Tevens wordt vooruit gekeken naar de (nabije) toekomst, zullen de activiteiten van onze werkgroepen aan de orde komen en vindt de bestuursverkiezing plaats. Tot slot zal ook weer de Roel Staatsprijs over 2019 worden uitgereikt. Een datum om zeker te noteren! De agenda en vergaderstukken worden aan de leden toegezonden tegelijk met verenigingsorgaan de Kieft die begin maart uitkomt.
Aanvang: 20.00 uur. De koffie staat klaar.
Informatie: bij onze secretaris Ico van Dijk via email: secretaris@vogelwachtzaanstreek.nl
 25-04-20Excursie: Zouwe Boezem en de Lek organisatie: Jeroen
Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar de zwarte sterns en purperreigers in de Zouweboezem bij Lexmond. Omdat het een aardig stukje rijden is zullen we vroeg vertrekken vanuit Zaandam om op tijd in dit gebied aan te komen. We maken hier een mooie rondwandeling door het gebied waarbij we via houten vlonders richting de zwarte stern kolonie gaan en deze van dichtbij kunnen bewonderen. Na de wandeling zullen we met de auto de toeristische route terugnemen langs de Lek richting Vianen om dan vandaar weer terug te keren naar Zaandam.
Vertrek: 6.00 uur vanaf parkeerterrein NS station Kogerveld Veldbloemweg Zaandam
Informatie: Aanmelden vanaf 25 maart 2020 bij frits.schuster@kpnplanet.nl
 12-05-20Contactavond voor Leden
De zevende en laatste contactavond voor leden van het seizoen 2019-2020 met altijd interessante sprekers en onderwerpen. Leden kunnen hun kennis over vogels en de natuur vergroten en contact hebben met hun mede-leden. De spreker en het onderwerp voor deze avond zijn nog niet bekend. Nadere informatie volgt.
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het Marktplein direct voor de Lorzie.
Informatie: bij organisator Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009 of via email: rgoudhaarlem@zonnet.nl