Algemene Ledenvergadering

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" houdt tenminste één keer per jaar een Algemene LedenVergadering (ALV). Op deze bijeenkomst wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken. Het gevoerde beleid wordt besproken aan de hand van de (financiële) jaarverslagen van de diverse werkgroepen.

Tevens hebben leden de mogelijkheid om (vooraf) onderwerpen die bij hen leven op de agenda te zetten en tijdens de ALV met het bestuur te bespreken.

Zodra de agenda van de volgende ledenvergadering bekend is, zal deze hier worden gepubliceerd. Mocht u een onderwerp voor op de agenda hebben, dan kunt u dit bij de secretaris bekend maken (adresinformatie zie: bestuur).


Verslagen en besproken stukken

Van een gehouden ALV wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Verslagen worden via deze pagina aan de leden ter beschikking gesteld.

Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2021
Algemene Ledenvergadering 26 maart 2019
Algemene Ledenvergadering 3 april 2018
Algemene Ledenvergadering 18 april 2017
Algemene Ledenvergadering 5 april 2016
Algemene Ledenvergadering 21 april 2015
Algemene Ledenvergadering 7 april 2014
Algemene Ledenvergadering 9 april 2013