Humes Bladkoning
Humes Bladkoning
Slangenarend
Slangenarend
Grijze Wouw
Grijze Wouw
Strandplevier
Strandplevier
Bokje
Bokje
Rosse Franjepoot
Rosse Franjepoot
Purperreiger
Purperreiger
Grote Vale Spotvogel
Grote Vale Spotvogel
Boomvalk
Boomvalk
Poelruiter
Poelruiter
Zeearend
Zeearend
Witkopstaartmees
Witkopstaartmees
Zwarte Ibis
Zwarte Ibis
Purperreiger
Purperreiger
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Krooneend
Krooneend
Grote Burgemeester
Grote Burgemeester
Koereiger
Koereiger
Grote Burgemeester
Grote Burgemeester
Visarend
Visarend
IJsvogel
IJsvogel
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Roodhalsfuut
Roodhalsfuut
Europese Kanarie
Europese Kanarie
Draaihals
Draaihals
Kerkuil
Kerkuil
Torenvalk
Torenvalk
Appelvink
Appelvink
Boomklever
Boomklever
Middelste Zaagbek
Middelste Zaagbek
Kleine Zwaan
Kleine Zwaan
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
Kleine Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Baardman
Baardman
Steltkluut
Steltkluut
Steenloper
Steenloper
Gestreepte Strandloper
Gestreepte Strandloper
Beflijster
Beflijster
Witstuitbarmsijs
Witstuitbarmsijs
Zwarte Ibis
Zwarte Ibis
Goudvink
Goudvink
Kolgans
Kolgans
IJsvogel
IJsvogel
Parelduiker
Parelduiker
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Buidelmees
Buidelmees
Buizerd
Buizerd
Parelduiker
Parelduiker
Boomklever
Boomklever
Kerkuil
Kerkuil
Zwarte Ibis
Zwarte Ibis
Spotvogel
Spotvogel
Geoorde Fuut
Geoorde Fuut
Rosse Grutto
Rosse Grutto
Grutto
Grutto
Brilduiker
Brilduiker
Roodkeelduiker
Roodkeelduiker
Casarca
Casarca
Klapekster
Klapekster
Tapuit
Tapuit
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Witgat
Witgat
Steltkluut
Steltkluut
Bosruiter
Bosruiter
Blauwborst
Blauwborst
Velduil
Velduil
Roerdomp
Roerdomp
Grote Zee-eend
Grote Zee-eend
Parelduiker
Parelduiker
Buizerd
Buizerd
Morinelplevier
Morinelplevier
Draaihals
Draaihals
Baardman
Baardman
Steenuil
Steenuil
Dwergmeeuwen
Dwergmeeuwen
Tureluur
Tureluur
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Pestvogel
Pestvogel
Zeearend
Zeearend
Witoogeend
Witoogeend
Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Klapekster
Klapekster
Stormmeeuw
Stormmeeuw
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Slechtvalk
Slechtvalk
Ooievaar
Ooievaar
Visdief
Visdief
Slobeend
Slobeend
Lepelaar
Lepelaar
Groene Reiger
Groene Reiger
Ransuil
Ransuil
Sperwer
Sperwer
Roerdomp
Roerdomp
Havik
Havik
Grutto
Grutto
Velduil
Velduil
Waterral
Waterral
Smient
Smient
Koereiger
Koereiger
Kwak
Kwak
Kievit
Kievit

Gegenereerd met: JAlbum 7.4