Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Jubileumvlag

17 april 1943 - 17 april 2018

75 Jaar passie voor vogels!

Jubileumfonds

Door het Bestuur en de jubileumcommissie is ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" een Jubileumfonds voor het in stand houden van de vogels in de Zaanse weidevogelgebieden ingesteld. Diverse sponsors hebben hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld.
Dit zijn:

 • Aannemingsbedrijf Sturm B.V. te Zaandam
 • Wegbebaking Erdi B.V. te Zaandam
 • VanderLaan Groep te Purmerend
 • Van Midden Reclamebureau te Wormerveer
 • Gemeente Zaanstad
 • KNNV afd. Zaanstreek
 • Gemeente Oostzaan
 • Vogelbescherming Nederland
 • Erelid Martien Roos
 • Diverse leden en donateurs (onder specifieke vermelding van 'Jubileumfonds')

Daarnaast hebben een aantal sponsors de vogelwacht een cadeau gegeven ter gelegenheid van het jubileum. Dit zijn:

 • Staatsbosbeheer (SBB); een ijsvogelwandje
 • Platform veenweidengebieden; huiszwaluw nesten
 • Bredenhofstichting; huiszwaluw nesten
 • Stichting Vogelreizen; grondaankopen

Wij willen namens het Bestuur en de jubileumcommissie deze sponsors hartelijk danken voor hun gewaardeerde bijdrage.