Veel leesplezier

Een kort voorwoord van voorzitter Bernard Ebbelaar

De jubileumuitgave van het 65-jarig bestaan van onze vereniging eindigde met de woorden: “EN DAN NU OP NAAR 2018, HET 75-JARIG BESTAAN VAN DE VOGELBESCHERMINGSWACHT "ZAANSTREEK". Die tien jaar zijn snel verstreken.

Toen de oprichters de naam van onze vereniging kozen konden zij niet weten dat het woord 'bescherming' vandaag de dag nog altijd zo'n actuele betekenis zou hebben. Nog steeds moeten wij alert zijn op alles wat er met de natuur, met name met de vogels, in de Zaanstreek gebeurt.

Aansprekend plaatje

Enige tijd terug opperde de jubileumcommissie om ter gelegenheid van ons 75-jarig jubileum een digiboekwerk samen te stellen, waarin leden terugblikken op de achterliggende (75) jaren. Daartoe is een aantal leden verzocht een artikel te schrijven.
In onze vereniging zijn tal van leden actief. Zij dragen er aan bij dat onze vereniging een belangrijke organistie is bij het behartigen van de natuurwaarden in ons werkgebied. Ik noem: leden van de diverse werkgroepen, webmasters, het secretariaat van de veldwaarnemingen, de wetlandwachten, de mensen van de ledenadministratie, bestuursleden, de ppc, winter- en broedvogeltellers, en nog vele anderen.

Ron van 't Veer, ecoloog uit Jisp, liet tijdens een lezing een dia zien die mij bijzonder aansprak. Hij beschreef onze vereniging als een spin in het web naar andere organisaties en werkgroepen toe. Op de hieronderstaande afbeelding (van deze dia) kunt u zien wie dat allemaal zijn.

VBWZ spin in het web

In die driekwart eeuw hebben wij, de leden van deze vereniging, deze spin-in-het-web-functie toch maar mooi bewerkstelligd en dat is iets om trots op te zijn!
Ik wens u veel leesplezier bij dit digiboek over 75 jaar Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek".