Meldpunt vogelverstoringen

Zelf melden

De meest vlotte en effectieve manier om een vogelverstoring te melden, is dat u dit zelf doet bij de bevoegde instantie. Dit is meestal de politie omdat, als serieus actie gewenst of noodzakelijk is, formeel aangifte van de verstoring moet worden gedaan.

Landelijk meldnummer

Nederland kent ook een landelijk meldnummer nl. 144 Red een dier. U kunt ook hier uw bevindingen melden. Een medewerker van de centrale noteert uw melding en geeft deze melding door aan de juiste organisatie. Dat kan de Dierenpolitie, de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming (LID) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn. Afhankelijk van uw melding.
Het meldnummer is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden.