Sovon zoekt uitbreiding voor MUS

Datum: 7-03-2008
Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

SOVON zoekt uitbreiding voor het nationale stadsvogelmeetnet MUS in 2008

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is in 2007 in vliegende vaart van start gegaan. In meer dan 360 gebieden werden broedvogels via punttellingen in kaart gebracht. SOVON hoopt het meetnet verder uit te bouwen en is dus op zoek naar extra tellers.

Aantallen Putters in bebouwd gebied
Aantal Putters in bebouwd gebied (MUS 2007)

De telmethode van MUS is eenvoudig en kost weinig tijd. Toch werden er in 2007 al meteen opmerkelijke resultaten mee behaald. Voor veel stadsvogelsoorten vertonen de MUS-stippenkaarten al een goede gelijkenis met de verspreidingskaarten uit de vorige broedvogelatlas. Nu MUS zijn tweede jaar ingaat, worden misschien de eerste veranderingen al zichtbaar: gaat de Huismus nog verder achteruit? Rukt de Putter verder op? In 2008 zal extra aandacht besteed worden aan een bijzondere stadsvogel: de Scholekster.

Nieuwe tellers zijn van harte welkom; ze kunnen zich voor het broedseizoen 2008 aanmelden via de website (www.sovon.nl, onder Monitoring/Broedvogels, rechtstreeks: http://www.sovon.nl/default.asp?id=367), of contact opnemen met de coördinator (Bram Aarts, MUS@sovon.nl, 024-6848111). Voorwaarde voor deelname is dat men de algemene soorten in bebouwd gebied op zicht en geluid kan herkennen. In heel Nederland zijn meer dan 3000 potentiële MUS-telgebieden, dus er is voldoende keus voor nieuwe deelnemers. Delen van Noord-Holland, Overijssel, Zeeland en Friesland zijn nog opvallend leeg.