Herstel brakwatergebied Westzaan

Datum: 9-4-2008
Bron: NH Weekbericht 13

Het gebied ‘polder Westzaan’ is een uniek brakwatergebied in Europa. Het gebied dankt zijn bijzondere flora en fauna aan het brak oppervlaktewater. Door verzoeting staat de flora en fauna in dit veenweidegebied sterk onder druk. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten tot herstel van het verbrakken van het oppervlaktewater van de polder.

Polder Westzaan is het enige nog functionerende brakwaterveenweidegebied in Europa. Door de verbrakking kan de bijzondere flora en fauna in het gebied worden behouden en gestimuleerd. Vooral de planten in het gebied zijn bijzonder. Het gaat om onder andere het Harige wilgenroosje en Echt lepelblad. Echt lepelblad staat op het punt te verdwijnen. Daarnaast is het gebied belangrijk voor de Noordse Woelmuis. Een dier dat uit de IJstijd stamt. Omdat het gebied zeer aantrekkelijk is voor weidevogels, zijn er veel kritische soorten in hoge aantallen te vinden.

Verbrakking zorgt er ook voor dat de polder minder snel inklinkt en dat de waterkwaliteit verbetert doordat het brakhouden baggervorming tegengaat. Dit heeft positieve gevolgen voor waterflora en vissoorten. Om de effecten van de verbrakking te meten wordt een systeem van monitoring opgezet.

Lees verder op de website van provincie Noord-Holland