Nico Vens en Ed Staats Koninklijk onderscheiden

Datum: 25-04-2008
Door: Jan Belier
Fotos: © Gerrit Wiepjes

In hun zondagse pak reden Nico Vens en Ed Staats, samen met onze secretaris Paul Bakker, op vrijdagmorgen 25 april naar het gemeentehuis van Zaanstad, met de bedoeling daar om 9.30 uur een gesprek te hebben met wethouder Robert Linnekamp en functionarissen van de Provincie Noord-Holland over de Kalverpolder. Een zeer belangrijk gesprek, want enkele dagen daarvoor hadden Ed en Nico – via Paul – een bericht per e-mail ontvangen van de secretaresse van genoemde wethouder, met de mededeling dat ook enkele ambtenaren van het Ministerie van LNV aanwezig zouden zijn! Vol verwachting en ietwat gespannen zaten Nico en Ed op de bewuste vrijdagmorgen in de hal nabij de werkkamer van wethouder Linnekamp te wachten op het moment dat zij door zijn secretaresse naar binnen zouden worden geroepen.

Plotseling richtte Paul echter het woord tot Nico en Ed. Hij vertelde hen dat hij een minder betrouwbare VBW"Z"-secretaris is dan zij veronderstelden. Het onderhoud was een smoes om hen naar het gemeentehuis te lokken voor het krijgen van een koninklijke onderscheiding! Aansluitend liepen Nico en Ed met Paul naar de foyer van het gemeentehuis, waar ze werden begroet door enthousiaste familieleden, vrienden, bekenden en vertegenwoordigers van alle organisaties waarvoor zij zich al jaren belangeloos inzetten.

In de bomvolle raadszaal werden vervolgens de koninklijke onderscheidingen aan de trotse Nico en Ed en de andere gedecoreerden uitgereikt door Zaanstad’s burgemeester Geke Faber. Zij deed dat op een betrokken en persoonlijke wijze, waarbij ze aan iedere gedecoreerde en zijn/haar verdiensten voor de samenleving ruime aandacht schonk. Ook dus aan Nico en Ed, die beiden werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau!

Uitreiking lintje aan Ed StaatsOver Ed zei mevrouw Faber onder meer: "Ed Staats is enorm actief binnen de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"; hij is lid van het dagelijks bestuur en verricht daar verder heel veel andere activiteiten, zoals de pers en propaganda, de vogelcursus en het schrijven in het verenigingsorgaan De Kieft. Dat blad noemt men vanwege zijn vele artikelen daarin ook wel de Staatskrant. Daarnaast is Ed Staats vanaf 1979 bestuurslid van de Stichting Beheer Aanlegsteigers Kogerveld en sinds 1981 actief voor de korfbalvereniging ZKV. Het vrijwilligerswerk heeft hij met de paplepel meegekregen van z’n vader Roel. Vóór het overlijden van die laatste heeft Ed beloofd diens vrijwilligerswerk voort te zetten en dat doet hij op een prima wijze!".

Uitreiking lintje aan Nico VensTen aanzien van Nico Vens vertelde Zaanstad’s burgemeester onder andere: "Nico Vens was als jongen al betrokken bij de natuur. Eigenlijk wilde hij toen boer worden. Dat werd hij niet, maar hij heeft zich wel enorm ingezet en doet dat nog steeds voor het behoud van Zaanse veenweidegebieden als de Kalverpolder en het Wormer- en Jisperveld, alsmede voor de bescherming van de vogels daar. Hij heeft een enorme kennis van vogels en planten en is actief binnen Vogelbescherming Nederland als wetlandwacht, Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek", Stichting Kalverpolder en Natuurmonumenten. Ook doet hij bodemonderzoek in het belang van de vogels. Het is goed meneer Vens om een luis in de pels te blijven van de bestuurders in de strijd om het behoud van het Zaanse veenweidelandschap".

Nadat alle koninklijke onderscheidingen waren uitgereikt en opgespeld, werd er een groepsfoto van alle gedecoreerden gemaakt en beleefden zij met hun familieleden, vrienden, bekenden en andere gasten, onder het genot van een hapje en drankje, een kort feestelijk samenzijn waarbij ze de eerste felicitaties in ontvangst mochten nemen.

’s Avonds vond – en dat was wederom een grote verrassing – voor Ed, Nico en de moeder van ons lid Gerrit Wiepjes (zij was eveneens koninklijk onderscheiden) een receptie plaats in de kantine van korfbalvereniging ZKV te Zaandam. Deze receptie kwam in de plaats van de voor die avond geplande contactbijeenkomst over de aalscholvers, in de bovenzaal van de St. Jozefkerk (ook de aankondigingen met betrekking tot die contactavond bleken "fake"). Het was een zeer gezellige bijeenkomst, goed verzorgd, met hapjes, drankjes, levende muziek en heel veel belangstellenden. Voor onze gedecoreerden waren daar natuurlijk ook de nodige felicitaties en woorden van waardering, veelal vergezeld gaand van cadeautjes. Al met al was 25 april 2008 een verrassende, zonnige (in alle opzichten) en geslaagde dag, met een welverdiende koninklijk tint!