Lepelaarsnest aan de Communicatieweg

Datum: 03-08-2008

Op 30 juli jl. deed ons lid Martien Roos een bijzondere ontdekking. In een boom nabij de watertoren aan de Communicatieweg zag hij op een voormalig nest van een Blauwe Reiger een adult Lepelaar met bedelend jong. Bij een later bezoek bleek het zelfs te gaan om een nest met twee jongen.

Voor zover bekend is dit het eerste broedgeval van een Lepelaar in de Zaanstreek. Ook het broeden in een boom is bijzonder. Volgens ons lid en lepelaardeskundige van Landschap Noord-Holland Dirk Tanger is dit uniek. "Als Lepelaars broeden is het vaak op de grond en het gebeurt niet of nauwelijks dat de nakomelingen in de Zaanstreek ter wereld komen."

Enkele dagen na de ontdekking door Martien is de secretaris van de Vogelwacht, Paul Bakker, gewapend met kijker en fotocamera op pad gegaan. Het is hem gelukt om enkele foto's van het broedgeval te maken. Dit was nog niet zo makkelijk. "Het nest zat verborgen in de bomen en er stond redelijk wat wind. De meeste foto's bevatten dan ook erg veel takken. Uit de gemaakte 114 foto's zijn er uiteindelijk twee waarop voldoende Lepelaar te zien is.". Deze twee foto's zijn onder dit artikel opgenomen. De linker foto toont de twee jongen (waarvan één deels verborgen achter de takken). De rechter een van de ouders op het nest met nog net zichtbare jongen. Duidelijk is het verschil in grootte tussen de vogels op de foto's te zien. Met name de snavel van het jong is nog niet volgroeid.

Juveniele Lepelaar op nest; foto: Paul Bakker
Juveniele Lepelaars op nest; © Paul Bakker
Adult Lepelaar op nest; foto: Paul Bakker
Adult Lepelaar op nest; © Paul Bakker