Zienswijzen Zaanse Natura 2000 gebieden

Datum: 23-10-2008

De inspraakprocedure rondom Natura 2000-gebieden liggend in het werkgebied van onze vereniging, is op 10 september 2008 met de publicatie van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van start gegaan. De drie betreffende Natura 2000-gebieden (nummers 90, 91 en 92) maken deel uit van de zogenaamde "derde tranche" van het Natura 2000 project.

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" heeft - in reactie op de ontwerp-aanwijzingsbesluiten - een drietal zienswijzen opgesteld; voor elke gebied één. Het betreft de gebieden:

  • nr. 90, dat omvat het Wormer- en Jisperveld & de Kalverpolder;
  • nr. 91, dat omvat de gehele Polder Westzaan
  • nr. 92, dat bestaat uit het Ilperveld en het Varkensland, beide liggend buiten het werkgebied van onze vereniging, alsmede het Oostzanerveld en Het Twiske.

De zienswijzen zijn opgesteld door het bestuur, de wetlandwachten en vertegenwoordigers van de werkgroepen van de betreffende gebieden en inmiddels verzonden naar het Inspraakpunt Natura 2000.

Via onderstaande links zijn de zienswijzen te bekijken.

Meer informatie over Natura 2000 en de Zaanstreek is te vinden op de speciale pagina's over dit onderwerp.