Natuurwerk Oostzanerveld tijdens Landelijke Natuurwerkdag

Datum: 01-11-2008

Op zaterdag 1 november 2008 werd de Landelijke Natuurwerkdag gehouden in zeer veel natuurgebieden. Deze Natuurwerkdag viel gelijk met de reguliere natuurwerkdag in het Oostzanerveld, georganiseerd door de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" i.s.m. Staatsbosbeheer. Voor deze dag waren de politieke partijen uit Oostzaan uitgenodigd om in hun 'achtertuin' mee te komen helpen. GroenLinks Oostzaan gaf met drie raadsleden acte de présence. Ondanks de slechte voorspellingen bleef het in de ochtenduren droog en kon er erg veel werk verzet worden zoals boompjes opruimen en riet op hopen zetten om later machinaal te kunnen afvoeren.

De GroenLinks 'medewerkers' konden zich uitleven in het fraaie veenweidegebied binnen hun dorpsgrens. Voor de locale politici is het een prima zaak om af en toe eens in dit natuurgebied te komen en om de belangrijke natuurfunctie te leren kennen en iets meer over het beheer te horen. In totaal waren er ruim 20 deelnemers op deze dag, voornamelijk leden uit de vrijwillige natuurwerkgroep van het Oostzanerveld. Vorig seizoen was ook al eens de burgemeester van Oostzaan aanwezig. Aangenomen wordt dat de andere Oostzaanse politieke partijen op een volgende keer van hun aanwezigheid en belangstelling blijk zullen geven. Er zijn dit winterseizoen nog mogelijkheden op zaterdag 3 januari, 31 januari en 28 februari.

GroenLinks raadsleden aan het werkDe GroenLinks raadsleden aan het werk. Foto © Rob v.d. Woude