Inventarisatieverslagen Blauwe Reiger en Huiszwaluw

Datum: 23-12-2008
Bron: De Kieft

Ook dit jaar zijn de (broed)verrichtingen van de Blauwe Reiger en de Huiszwaluw weer op de voet gevolgd door diverse leden. De resultaten zijn door ons lid Martien Roos in twee inventarisatieverslagen verwerkt. Deze zijn vanaf vandaag op deze site te vinden bij de werkgroep Tellingen en Inventarisaties - broedvogels en ook via de links onderaan dit bericht direct te downloaden.

Blauwe Reiger

Zachte winters leiden niet altijd tot meer blauwe reigers. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan zeker niet in het afgelopen broedseizoen 2008. Met slechts 173 bezette nesten was 2008 het slechtste broedseizoen van de betreffende vogelsoort sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw!! Het enige positieve was de waarneming van twee broedgevallen in het Wormer- en Jisperveld. Verder was het, uitzonderingen daargelaten, binnen onze reigervestigingen overwegend kommer en kwel.

Huiszwaluw

Het jaar 2008 blijkt een goed huiszwaluwjaar te zijn geweest. In de Zaanstreek werden 222 bezette nesten geteld. Een sterke stijging van het aantal broedparen werd gemeld uit Oostzaan waar 27 nesten werden waargenomen. Assendelft liet met 96 bezetten nesten (traditioneel) het grootste aantal broedparen noteren.