Standpunt bestuur inzake wandelpaden in natuurgebieden

Datum: 12-01-2009
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

In Wormerland is sinds enige tijd een discussie gaande over het al dan niet aanleggen van wandelpaden in natuurgebied rond het Wormer- en Jisperveld. Deze discussie heeft geleid tot vragen over het standpunt van het bestuur van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" in deze kwestie.

Naar aanleiding van deze vragen heeft het bestuur in de vergadering van 12 januari 2009 in meer algemene zin een standpunt geformuleerd en vastgesteld over wandelpaden in of nabij natuurgebieden.

Dit standpunt is vanaf heden opgenomen op de site in de rubriek 'algemeen - beleid'.

Ga direct naar het standpunt.