Succesvolle open dagen Fort Krommeniedijk 7 en 8 maart

Datum: 09-03-2009
Bron: Ed Staats / Werkgroep P.P.C.
Foto's: Rob Koeman

PRIMA SAMENWERKING TUSSEN VOGELWACHT EN VRIJWILLIGERS FORT KROMMENIEDIJK

Tijdens de Open Dagen van 7 en 8 maart was sprake van een prima samenwerking tussen de vrijwillige werkgroep Fort Krommeniedijk en de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”. Het fort was voor het grote publiek geopend voor bezichtigingen en begeleide rondleidingen, terwijl boven op het fort een VOGELKIJKPUNT werd ingericht door onze vereniging. Daarnaast hadden Landschap Noord-Holland en de vogelwacht een informatie- en verkoopstand opgesteld.

Impressie vogelkijkpuntHet vogelkijkpunt trok erg veel bezoekers. Mensen die nieuwsgierig waren naar de aantallen vogels die zich op het plasdras land aan de noordzijde van het fort bevonden. Door Landschap Noord-Holland is vanaf half februari een deel van het land onder water gezet (geïnundeerd) om veel (trek)vogels te lokken en foerageer- en rustgelegenheid te geven. Boven op het fort was een prima uitzicht op het gebied en stonden op beide dagen circa 7 tot 8 leden van onze vereniging met telescopen en informatie gereed op de aanwezige bezoekers iets te leren over de vele vogels die er stonden of rondvlogen. Het was gezellig druk en er werd zeer veel gebruik gemaakt van de opgestelde telescopen en vragen gesteld aan onze vogelexperts, met name natuurlijk welke soorten er in het vizier kwamen.

En dat waren er nogal wat! Op zaterdag werden in totaal 51 verschillende vogelsoorten gespot, waaronder enkele zeer fraaie. Er waren verspreid over de dag veel steltlopersoorten waaronder grutto’s (op enig moment zelfs 320 exemplaren), goudplevieren in een mooie groep van maximaal 400 vogels, tureluurs, scholeksters, kieviten, bonte strandlopers en bontbekpleviertjes.
Scorebord vogelsoorten Ook de eenden en ganzen waren prima vertegenwoordigd met veel fraaie wintertalingen, krakeenden, smienten, kuifeenden op het meer nabij de Provincialeweg, bergeenden en slobeenden. Fraai waren ook de enkele pijlstaarteenden op beide dagen. Ganzen waren er volop met kol,- brand-, nijl,- en grauwe gans. Op zaterdag waren er ook nog 2 lepelaars aanwezig.
Roofvogels lieten zich zien in de vorm van de buizerd, havik, torenvalk en zowel op zaterdag als zondag de fraaie slechtvalk, op zondag zelfs 3 stuks!
Zondag was de spoeling helaas wat dunner, zowel qua soorten als aantallen. Toch waren ook op zondag de meeste soorten opnieuw te zien, met zelfs enkele nieuwe als winterkoning, watersnip en grote gele kwikstaart. Kortom erg veel schrijf- en kijkwerk voor de vogelspotters, die alle waarnemingen keurig op een grote Flap-over hebben genoteerd. Het toegestroomde publiek genoot met volle teugen.

Ook veel interesse viel er te noteren voor de informatiekramen en het fort zelf. De begeleide rondleidingen zaten erg vol met deelnemers. De expositiekamers van de diverse organisaties, waaronder die van de vogelbeschermingswacht, werden goed bezocht. We hebben veel informatie bij onze kraam gegeven over verrekijkers, vogels, nestkasten, cursisten ingeschreven en goede zaken gedaan met de verkoop van vogelspullen als boeken, nestkastjes etc.

Gelukkig waren de weersomstandigheden de organisatie goed gezind. Op zaterdag was het prima weer met een zonnetje en niet al te veel wind met later in de middag wat meer bewolking. De weersvooruitzichten voor de zondag leken niet erg goed, maar dat viel achteraf erg mee. De voorspelde regen stopte al om 9.00 uur en anderhalf uur later kwam de zon door en is niet meer weg geweest. Wel was er zondag aanmerkelijk meer wind, hetgeen wellicht de aantallen aanwezige vogels iets nadelig heeft beïnvloed. Het aantal bezoekers liet zich daardoor echter niet beïnvloeden, want er kwamen over beide dagen meer dan 700 (!) bezoekers, ruim 300 op de zaterdag en meer dan 400 op de zondag.

Beide organisaties kunnen daarom terug kijken op twee zeer geslaagde dagen die zonder alle vrijwilligers niet mogelijk waren geweest.

Meer foto's in het fotoalbum