2009 Jaar van de Visdief

Datum: 20-03-2009
Bron: SOVON Vogelonderzoek Nederland

Logo Jaar van de Visdief2009 wordt het 'Jaar van de Visdief'. SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben deze soort uitgekozen vanwege zijn aansprekende gedrag en uiterlijk. Bovendien staat de visdief op de Rode Lijst en is daarmee ook een relevante soort voor natuurbeschermers. Hoewel we goed weten hoe de stand van de visdief zich ontwikkelt, weten we weinig over de achtergronden van de vaak grote schommelingen in aantallen. Die gegevens zijn wel nodig om visdieven goed te kunnen beschermen. Samen met u willen we proberen om een aantal vragen te beantwoorden.

Doe mee met het Jaar van de Visdief

Iedereen kan meedoen met het Jaar van de Visdief. De opzet is zodanig dat zowel beginnende vogelaars als doorgewinterde specialisten een bijdrage kunnen leveren. Wat kunt u doen om het Jaar van de Visdief tot een succes te maken:

  • Doorgeven van uw eerste en laatste waarnemingen van visdieven in voor- en najaar
  • Doorgeven van kolonies, speciaal die op daken van gebouwen
  • Volgen van bezetting van kolonies, broedsucces en voedsel.

Meer informatie over het 'Jaar van de Visdief' is te vinden op de site www.jaarvandevisdief.nl. Hier kunt u zich eventueel ook inschrijven voor een nieuwsbrief.