MUS groeit: tel ook mee in 2009

Datum: 30-03-2009
Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Het Meetnet Urbane Soorten gaat zijn derde jaar in. Dit stadsvogelmeetnet is opgezet door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden beter in beeld te brengen. Meedoen met MUS wordt in 2009 nog interessanter. De telgegevens worden nu door Vogelbescherming gebruikt om beschermingsmaatregelen voor stadsvogels beter af te kunnen stemmen op de lokale situatie in gemeenten. Nieuw in 2009 is dat ook zoogdieren meegeteld kunnen worden, en 2009 is natuurlijk het Jaar van de Visdief.

MUS levert interessante resultaten

Foto huismusHet Meetnet Urbane Soorten (MUS) is een nieuw monitoringmeetnet met een eenvoudige opzet, dat toch de gewenste resultaten oplevert om de vogelbevolking van bebouwde gebieden op de voet te kunnen volgen. Per postcodegebied worden op 12 willekeurige telpunten gedurende vijf minuten alle vogels geteld, en dat op drie momenten in het broedseizoen. Zowel in 2007 als in 2008 zijn er landelijk ongeveer 450 postcodegebieden op deze manier geteld. Dit leverde in beide jaren ruim een kwart miljoen vogels op, verdeeld over 155 soorten. De Huismus nam in 2008 zoals verwacht verder af, en ook de Roodborst laat een duidelijke afname zien. De duiven doen het goed, met toenames bij Houtduif en Stadsduif en een stabiele stand van de Turkse Tortel. Ook Wilde Eend, Gierzwaluw en Ekster bleven opvallend stabiel. Na twee jaar monitoren beginnen we al een aardig beeld te krijgen van de talrijkheid van de meeste stadsvogelsoorten. Over de resultaten van de eerste twee jaar van het stadsvogelmeetnet MUS is meer te lezen in SOVON Nieuws 2008 nr. 3.

Zelf meedoen in 2009

Als u interesse heeft om mee te doen, kunt u meer informatie vinden op de website van SOVON, waar ook een postcodegebied in de buurt kan worden uitgezocht. De tellingen kosten weinig tijd (slechts twee ochtenden en een zomeravond) en door de laagdrempelige opzet kunnen ook vogelaars met weinig telervaring meedoen. Voorwaarde is dat men de algemene soorten stadsvogels op zicht en geluid kan herkennen. Om hierbij te helpen heeft SOVON de MUS-cursus opgezet: een vogelherkenningscursus die met name ingaat op geluidenkennis, en via internet individueel te volgen is.

Overzicht links