De Roel Staats prijs 2008

Datum: 14-4-2009

Op de Algemene Leden Vergadering van 14 april jl. zou voor de vijfde keer De Roel Staats prijs worden uitgereikt aan een lid dat zich in de ogen van het bestuur zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek". De keuze van het bestuur viel dit jaar op

Kees de Jager

Roel Staats prijs 2008Omdat Kees helaas door werkzaamheden verhinderd was om zelf bij de vergadering aanwezig te zijn, heeft de voorzitter de volgende dag de prijs bij Kees thuis uitgereikt. De prijs bestond uit een levensgrote uit hout gesneden kluut met de inscriptie "ROEL STAATS PRIJS 2008", een Iris cheque en een bos bloemen.

Kees de Jager heeft de Roel Staats prijs onder andere te danken aan zijn geweldige inzet voor de Commissie Tellingen en Inventarisaties en zijn bemoeienissen met betrekking tot de database van de wintertel gegevens waarmee hij al sinds 2003 actief is.

Daarnaast heeft hij zich sedert eind 2007 ontfermt over de website van de vereniging.

Deze website, die toch wel naar buiten toe, samen met de Kieft, het visitekaartje van de vereniging is, is mede door Kees getransformeerd tot een geweldig medium, dat door iedereen ter wereld kan worden geraadpleegd, en linken heeft naar tal van andere voor vogelaars belangrijke websites.

Een van de andere belangrijke taken waarmee Kees zich de afgelopen tijd heeft bezig gehouden is het digitaliseren van de telgegevens. Een wel zeer bewerkelijke klus die hem wachtte betrof het enorme papieren archief, dat (met behulp en dankzij de inzet van vele vrijwilligers) op een door Kees ontwikkelt invoerformulier moet worden gezet.

Begin april was de stand dat er nu al ca. 10.000 van de 40.000 waarnemingen ingevoerd zijn in deze database.