Verslag Algemene Ledenvergadering

Datum: 06-05-2009
Bron: Paul Bakker, Secretaris Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Anders dan in voorgaande jaren wordt het verslag van de laatst gehouden algemene ledenvergadering niet als bijlage bij De Kieft verspreid. Het bestuur heeft namelijk besloten uit kosten- en milieuoverwegingen dit verslag niet te laten drukken voor verspreiding. In plaats daarvan is het op de site van onze vereniging geplaatst, te vinden bij het onderdeel ALGEMEEN - Algemene Ledenvergadering. Op deze locatie zullen ook toekomstige agenda's en verslagen geplaatst worden.

Diegenen die niet over internet beschikken (of wel een PC met internet aansluiting hebben maar geen printer) kunnen aan de secretaris laten weten dat zij prijs stellen op het ontvangen van een uitgeprint exemplaar van het verslag. Dat zal dan zo spoedig mogelijk worden aangereikt of toegestuurd.