Vogelbeschermingswacht exposeert in De Bieb Wormerland

Datum: 06-06-2009

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" houdt van zaterdag 6 juni tot en met vrijdag 3 juli een foto-expositie van vogel- en natuurfoto's gemaakt door eigen leden.

Het hoofdthema van deze expositie is gericht op roofvogels en uilen, die ook in de Zaanstreek gezien kunnen worden. Er zijn ook andere fraaie vogelfoto's te bekijken, naast diverse Zaanse landschapsfoto's.

De laatste jaren neemt het aantal roofvogels en uilen in het westen van Nederland, en dus ook in de Zaanstreek, toe door betere leefomstandigheden (nestgelegenheid) en minder vervolging door de mens. Havik, buizerd, bruine kiekendief en torenvalk zijn alom aanwezig in onze streek. Voor diverse uilensoorten als steenuil en kerkuil zijn door de vogelbeschermingswacht op geschikte plaatsen nestkasten aangebracht waardoor ook deze soorten zijn toegenomen.

De foto-expositie is te zien in De Bieb Wormerland aan de Kemphaanstraat 131 te Wormer.

Openingstijden
maandag en vrijdag 14.00 - 20.30 uur
woensdag 14.00 - 17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur