Vogelbeschermingswacht exposeert in De Bieb Krommenie

Datum: 06-06-2009

Boomvalk bij de expositieDe Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" houdt van 6 juli tot en met vrijdag 21 augustus in De Bieb Krommenie een foto-expositie van vogel- en natuurfoto's gemaakt door eigen leden.

Het hoofdthema van deze expositie is gericht op roofvogels en uilen, die ook in de Zaanstreek gezien kunnen worden. Er zijn ook andere fraaie vogelfoto's te bekijken, naast diverse Zaanse landschapsfoto's.

De laatste jaren neemt het aantal roofvogels en uilen in het westen van Nederland, en dus ook in de Zaanstreek, toe door betere leefomstandigheden (nestgelegenheid) en minder vervolging door de mens. Havik, buizerd, bruine kiekendief en torenvalk zijn alom aanwezig in onze streek. Voor diverse uilensoorten als steenuil en kerkuil zijn door de vogelbeschermingswacht op geschikte plaatsen nestkasten aangebracht waardoor ook deze soorten zijn toegenomen.

De foto-expositie is te zien in De Bieb Krommenie aan de Heiligeweg 170.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 13.30 - 20.30 uur
zaterdag 11.00 - 15.00 uur