Foto-expositie in het bezoekerscentrum Twiske

Datum: 26-08-2009
Foto: ©Luuk Plekker

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" houdt van dinsdag 25 augustus tot en met vrijdag 16 oktober in het bezoekerscentrum van het Twiske een foto-expositie van vogel- en natuurfoto's gemaakt door eigen leden.

Het hoofdthema van deze expositie met 30 foto's is gericht op roofvogels en uilen, die ook in de Zaanstreek gezien kunnen worden. Er zijn echter ook andere fraaie vogelfoto's te bekijken waaronder van diverse soorten oude en jonge vogels, naast enkele Zaanse landschapsfoto's.

De laatste jaren neemt het aantal roofvogels en uilen in het westen van Nederland, dus ook in de Zaanstreek, toe door betere leefomstandigheden (meer nestgelegenheid) en minder vervolging door de mens. Havik, buizerd, bruine kiekendief, torenvalk en de 's nachts actief zijnde kerkuil zijn alom aanwezig in onze streek. Voor diverse uilensoorten als steenuil en kerkuil zijn door de vogelbeschermingswacht op geschikte plaatsen nestkasten aangebracht waardoor ook deze soorten zijn toegenomen. De teksten bij de foto's geven korte informatie over de vogel en het leefgebied.

De foto-expositie is te bezichtigen in het bezoekerscentrum Twiske, Noorderlaaik 1, Oostzaan.

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur
zaterdag en zondag 12.00 - 16.00 uur
vanaf 1 oktober op zaterdag gesloten.