Geringde Grauwe Ganzen in de Zaanstreek

Datum: 19-09-2009
Bron: Werkgroep Website

Gespot in de Zaanstreek: Grauwe Ganzen met een (donker)groene halsband. Deze grauwe en "boeren" ganzen zijn onderwerp van onderzoek met als doel het in kaart brengen van de verspreiding van grauwe ganzen en hun habitatgebruik. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Alterra die in samenwerking met SOVON de ganzen in juni van een halsband heeft voorzien.

Het onderzoek

Om een beeld te krijgen van de beïnvloedende factoren op habitat voorkeur en de verspreiding van grauwe ganzen heeft Alterra in samenwerking met SOVON en vrijwilligers in juni 2009 een groep van 983 ganzen van een halsband voorzien. De meeste ganzen (meer dan 10 ex. geringd) zijn in de volgende gebieden terug te vinden: Arkemheen, Bisonbaai, De Deelen, Lent, Loenderveen, Molengreend, Reeuwijkse plassen, Rijpwetering, Schellinkhout, Tetjehorn/Woudbloem, Texel, Vinkeveen, Vlietberg, Westbroekplas, Westwouderpolder, Westzaan, Zoetermeer en Zwanenwater.

Grauwe gans G[S00]
Grauwe gans S00 (halsband groen);© Kees de Jager

In vier van deze gebieden zijn er ook ganzen voorzien van een GPS-logger waardoor het mogelijk is de gans nog beter te volgen. Deze logger slaat 10 keer per dag de locatie van de gans op en kan met een ontvanger worden uitgelezen. Deze vijf ganzen zijn geringd in: Reeuwijk (SXE), Westwouderpolder (S00), Texel (SBS) en in de Ooijpolder (NEU en ZHH).

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen zijn er veel waarnemingen nodig. Hoe meer mensen een waarneming doorgeven hoe meer we te weten komen over deze vogels.

De waargenomen ganzen kunnen worden gemeld via de website www.geese.org. Na invoer van de waarneming krijgt u een overzicht van de plaatsen waar de betreffende vogel tot nu toe is gezien. Voordat u ganzen kunt melden, dient u (gratis) een inlognaam aan te vragen.

Meer informatie over ganzen en het ringen ervan is te vinden op www.goosetrack.nl.

Links