Vogels tellen tijdens Europese vogelkijkdag

Datum: 24-09-2009
Bron: Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" en Vogelbescherming Nederland

Op zaterdag 3 oktober aanstaande gaan leden van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" op stap om vogels te kijken en te tellen. Zij doen dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in ons land. De vogeltellingen staan in het teken van de internationale EuroBirdwatch, waarbij dit weekend in heel Europa naar vogels gekeken wordt. Op alle belangrijke plaatsen waar vogels naar voedsel zoeken, slapen of rusten, tellen de vogelaars verschillende soorten en hun aantallen. De vogelwacht zal daarvoor een tweetal telposten opstellen:

  • één tussen Neck en Spijkerboor aan de Kanaaldijk langs de zuidkant van het Noordhollands Kanaal
  • één in de Wijde Wormer aan het einde van de Oosterdwarsweg bij de ringvaart en het Oostzanerveld.

Elk jaar nemen er meer mensen deel aan het vogelkijkevenement. Vorig jaar deden meer dan 30.000 mensen uit 30 landen mee en werden er 2,2 miljoen vogels geteld. Vogelbescherming Nederland verzamelt zondag aan het eind van de dag de gegevens uit alle deelnemende landen. De resultaten worden vervolgens in heel Europa gepubliceerd.

Logo Born to TravelHet thema van de EuroBirdwatch is dit jaar de campagne ‘Born to Travel’ van BirdLife International, een actie om meer aandacht voor trekvogels te krijgen. Miljoenen vogels trekken dit najaar weer duizenden kilometers naar het zuiden, een reis die niet zonder gevaren is. Intensieve landbouw, illegale jacht en klimaatverandering zijn voorbeelden van de bedreigingen waar trekvogels mee te maken krijgen. Veel soorten trekvogels gaan door toedoen van de mens snel in aantal achteruit. Daarbij zijn veel vogels die tot voor kort heel gewoon waren in ons land, zoals de zomertortel (85% achteruit), boerenzwaluw (50 procent achteruit) en de grutto (60% achteruit).

Tellers aan het werkOm meer inzicht te krijgen in het aantal trekvogels wordt er een tellint ingericht langs het trekvogelpad, het 380 kilometer lange wandelpad van Enschede naar Bergen aan Zee. Een zelfde tellint is in 1989 en 1999 ook al gehouden, waardoor het interessant is de gegevens van dit jaar te vergelijken met die van tien en twintig jaar geleden. Langs het hele trekvogelpad worden op 3 oktober tellingen gehouden door vogelwerkgroepen uit heel Nederland. Ze vormen daarmee het grootste trektellint ter wereld! Alle trekvogels die op deze zaterdag van het noorden naar het zuiden overvliegen worden geteld. Daarmee wordt een geweldig inzicht verkregen in de massa's vogels die zich verplaatsen naar het zuiden. De Zaanse telpost tussen Spijkerboor en Neck ligt niet direct langs het Trekvogelpad, maar aan de overzijde van het Noordhollands Kanaal.

BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International, en daarmee de nationale vertegenwoordiger van BirdLife International in ons land. Duizenden vrijwilligers, aangesloten bij een lokale of regionale vogelwerkgroep, zetten zich actief in voor de bescherming van vogels, zo ook de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" die al meer dan 65 jaar bestaat.

Gerelateerde links: