Nieuwsbrief Natura 2000 - Laag Holland

Datum: 19-10-2009
Bron: Redactie website, Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt beheerplannen op voor vijf natuurgebieden in Laag Holland. Deze gebieden gaan deel uitmaken van het Europese natuurnetwerk 'Natura 2000'. In de 3e nieuwsbrief over dit onderwerp wordt de huidige stand van zaken van het opstellen van de beheerplannen toegelicht. De belangrijkste onderwerpen in de nieuwsbrief:

  • De provincie heeft in juli een brief aan de Minister van LNV gestuurd. In deze brief geeft de provincie aan dat zij de doelen voor brakke natuur in Laag Holland, met uizondering van die voor polder Westzaan, niet haalbaar en betaalbaar vindt.
  • De provincie heeft in dezelfde brief haar zorg geuit over de doelen voor stikstofgevoelige vegetaties. Om de stikstofdepositie te verlagen zijn misschien maatregelen nodig die grote gevolgen hebben voor sommige activiteiten die nu in en rondom de gebieden plaatsvinden.
  • Vanwege ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving heeft de provincie haar planning voor het opstellen van de beheerplannen aangepast en zijn de informatieavonden en werkplaatsen uitgesteld.

De volledige nieuwsbrief - en de voorgaande twee nummers - zijn te vinden in de natura 2000 sectie op deze website. Deze is te bereiken vanaf het menu op de homepage.