Oproep: meld huismussenkolonies

Datum: 24-10-2009
Bron: werkgroep Stadsvogels

Hoewel we ons als Werkgroep Stadsvogels willen bezighouden met alle vogels die in de stad leven, zullen we ons in eerste instantie vooral richten op de huismus. Zoals bekend is deze soort op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten geplaatst. Niet omdat de soort vrijwel verdwenen zou zijn, maar omdat de populatie schrikbarend snel in omvang afneemt. Daar zijn diverse oorzaken voor aangewezen, maar waarschijnlijk is een combinatie van factoren verantwoordelijk voor het “verdwijnen” van dit eens zo alledaagse vogeltje.

Wat inmiddels vaststaat is dat voor een gezonde huismussenpopulatie aan de volgende voorwaarden voldaan moet worden:

  1. voldoende voedsel, het hele jaar door
  2. voldoende nestgelegenheid (mussen broeden in kolonies)
  3. voldoende schuilplaatsen
  4. voor uitvliegende jongen moeten er andere kolonies op 500m tot hooguit 1,3km afstand te vinden zijn, veel verder zal een mus niet migreren

Waar aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, verdwijnt een kolonie, wat weer tot gevolg kan hebben dat een andere kolonie geïsoleerd raakt, enz.

Als Werkgroep Stadsvogels willen we onze menseleijke medestadsbewoners stimuleren om voedsel, schuil- en nestgelegenheid aan te bieden voor de huismus. Prioriteit daarbij is dat voor herkolonisatie we moeten beginnen in de buurt van nog bestaande huismussenkolonies. Nestgelegenheid gaan aanbieden op een plek waar in kilometers omtrek geen mus te bekennen is, zal zeker een teleurstellend resultaat opleveren.

Wat huismussen betreft, hebben we helaas nog maar weinig gegevens. Een eerste stap op de weg naar herstel zal dan ook een inventarisatie van de huidige stand van zaken moeten zijn. Vandaar bij deze de oproep om lokaties door te geven van huismussenkolonies (nest- en overnachtingsplaatsen). Liefst in de vorm van “hoek Belgische straat/Heijermansstraat, Zaandam” of, nog beter, straat en huisnummer(s). Stuur deze meldingen via het contactformulier op naar de Werkgroep Stadsvogels

Links