Goed jaar voor oeverzwaluwen in de Zaanstreek

Datum: 31-10-2009
Bron: Ed Staats, Werkgroep Oeverzwaluwen

Na het matige jaar 2008 werd het dit jaar weer eens een veel beter jaar met betrekking tot broedende oeverzwaluwen (Riparia riparia) in de Zaanstreek. Het aantal broedparen bij onze wand in het Twiske vertoonde een (sterke) stijging met 44% in 2009.

Naast de kolonie in het Twiske werden in 2009 circa 11 nesten gevonden in grote zandhopen op het oude Bruynzeelterrein in Zaandam nabij het Schiethavenkanaal en de nieuwe zuidelijke randweg. Het totaal voor de Zaanstreek kwam daarmee op 57 eerste broedgevallen.

Het volledige verslag (en die van eerdere jaren) is te vinden op de pagina van de werkgroep Oeverzwaluwen