2010 - Het Jaar van de Bruine Kiekendief

Datum: 20-12-2009
Bron: SOVON Vogelonderzoek Nederland

Logo Bruine KiekendiefIn 2010 organiseren SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland i.s.m. de Werkgroep Roofvogels Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief het Jaar van de Bruine Kiekendief. Van deze charismatische roofvogel is namelijk nog lang niet alles bekend. Er wordt een aantal activiteiten georganiseerd om meer bekendheid te geven aan (de bescherming van) deze soort en om vrijwilligers te betrekken bij vogelonderzoek en -tellingen. Dit jaar zal er daarbij speciale aandacht zijn voor het betrekken van de jeugd bij deze fraaie roofvogelsoort.

Enkele onderzoeksvragen die centraal staan en die we met behulp van vrijwilligers willen beantwoorden zijn:

  • Waar broeden Bruine Kiekendieven in Nederland? Het doel is een compleet landdekkend beeld van de broedaantallen te krijgen;
  • Fenologie: wanneer komen en vertrekken onze Bruine Kiekendieven? Dit onderdeel leent zich voor  publiciteit en het enthousiasmeren van waarnemers. Daarnaast levert het mogelijk informatie op over o.a. de effecten van klimaatverandering;
  • Waar slapen Bruine Kiekendieven in de winterperiode, hoe zien deze slaapplaatsen er qua samenstelling uit? Een bekende slaapplaatsregio is het Verdronken Land van Saeftinghe, maar waarschijnlijk zijn er elders nog wel meer kleinere slaapplaatsen te vinden.

De soort is als toppredator een belangrijke indicator voor ecosystemen (met name moerassen en akkerland) en daarmee ook de biodiversiteit. Omdat 2010 tevens het Jaar van de Biodiversiteit is, zal dit aspect een belangrijke rol spelen bij de communicatie.

Voor de jeugd gaan we een teken- en fotowedstrijd organiseren en zal er in de WILDzoekers Expres veel aandacht zijn voor deze prachtige soort. Tot slot zullen we ook scholen gaan benaderen met een lesbrief.

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief in de Kalverpolder; ©Kees de Jager

Kijk voor de meest actuele informatie op www.jaarvandebruinekiekendief.nl en doe mee.