Voorontwerp bestemmingsplan Zaanse Schans e.o.

Datum: 20-1-2010
Bron: bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Zaanstad heeft met de presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan Zaanse Schans e.o. de procedure gestart om te komen tot de vaststelling van dit nieuwe bestemmingsplan. In goed overleg met vertegenwoordigers van verschillende andere organisaties die belangen hebben bij dit gebied hebben Nico Vens en onze vertegenwoordigers in de Raad van Advies van de stichting Kalverpolder, Jan Belier en Onno Steendam, gewerkt aan het opstellen van een 'zienswijze'. Deze is inmiddels door het bestuur vastgesteld en aan de gemeente verstuurd.

De brief bevat een niet gering aantal ernstige bedenkingen tegen de opzet van het plan. Die bedenkingen betreffende o.a. het (negatieve) cumulatieve effect van de drie geplande nieuwe bouwlocaties voor de vogelstand in dit gebied. Uiteraard zal het bestuur het vervolg van de procedure nauwlettend volgen.

Via onderstaande link is de brief van het bestuur aan de gemeente Zaanstreek te downloaden.