Nieuwe site over weidevogels online

Datum: 23-02-2010
Bron: Vogelbescherming Nederland

Met ingang van 2 februari 2010 is informatie over weidevogels op internet te vinden via één website: de portal www.weidevogels.nu. Deze portal verwijst naar alle relevante websites van overheden, natuurbeschermingsorganisaties, koepels van agrarische natuurverenigingen, vrijwilligersorganisaties en onderzoeksinstellingen.

De site biedt ook tot toegang tot actueel nieuws en downloads van onderzoeksrapporten, brochures en flyers over weidevogels en weidevogelbeheer. De portal is bedoeld voor belangstellende burgers, boeren, beleidsmakers en natuurbeschermers en is tot stand gekomen op initiatief van Landschapsbeheer Nederland, Natuurlijk Platteland Nederland/BoerenNatuur, Veelzijdig Boerenland, De12Landschappen, CLM Onderzoek en Advies en Communicatiebureau de Lynx. Financier is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De webredactie bestaat uit Landschapsbeheer Nederland, Vogelbescherming Nederland en Veelzijdig Boerenland.