Hernieuwde oproep: meld huismussenkolonies

Datum: 22-3-2010
Bron: werkgroep Stadsvogels

Naar aanleiding van onze oproep kolonies van huismussen te melden, kregen wij zo'n dertig reacties, waarvoor nogmaals onze dank.

Tekening huismus vrouwtjeDe huismus blijkt wel degelijk te leven, letterlijk in de gemelde groepen en kolonies, maar ook figuurlijk: veel reacties gingen vergezeld van enthousiaste verhalen, foto's, maar ook uitingen van bezorgdheid over de afnemende aantallen. Qua gemelde broed- en overnachtingkolonies sprong vooral Wormer er in positieve zin uit. De eerste indruk is dat het vooral de wat oudere buurten zijn waar nog broedkolonies van mussen te vinden zijn.

Onze vorige oproep kwam na de broedtijd van de mussen, waardoor we feitelijk een beroep deden op uw geheugen voor wat broedlocaties betreft. Hierbij doen we nogmaals een beroep op uw medewerking:

Meldt ons komend voorjaar s.v.p. locaties van broedende mussen.

Tekening huismus mannetjeNa het voorjaar gaat de Werkgroep Stadsvogels aan de hand van de aangeleverde gegevens bepalen welke gebieden onze 'speerpunten' worden, met andere woorden waar we als eerste pogingen gaan doen om de huismus terug te krijgen.

Dit zal altijd in de buurt van bestaande kolonies zijn, omdat huismussen niet zo reislustig zijn. De maximaal vastgestelde afstand die uitvliegende jongen afleggen naar hun nieuwe woonlocatie is 1,3 km. Dat betekent dat herkolonisatiepogingen op hoogstens een kilometer afstand van bestaande broedkolonies kunnen plaatsvinden.

Voor het melden van broedende mussen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Gebruik voor het aanduiden van de locatie het liefst de vorm van “hoek Belgische straat/Heijermansstraat, Zaandam” of, nog beter, straat en huisnummer(s).

Links