De Roel Staats prijs 2009

Datum: 30-4-2010
Door: Ed Staats, namens Bestuur & P.P.C.
Foto's: © Luuk Plekker

Uitreiking Roel Staatsprijs 2009
Uitreiking Roel Staatsprijs 2009 aan Cees Brinkman

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 april 2010 is ons lid Cees Brinkman gehuldigd als "winnaar" van de Roel Staatsprijs 2009.

Deze prijs is in 2004 ingesteld als eerbetoon aan het zeer actieve, in mei 2002 overleden lid Roel Staats. De prijs wordt elk jaar door het bestuur uitgereikt aan een lid dat zich op enigerlei wijze heeft onderscheiden en verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereniging en haar doelstellingen. Dat kan voor een eenmalig project zijn of in algemene zin. Daarbij kan een actief verleden ook een (grote) rol spelen.

Cees was inmiddels de zesde "winnaar" van deze prijs.

In juni 2009 nam Cees na dertien jaar afscheid als werkgroeplid van de PPC (Pers- en Propaganda Commissie). Zijn liefde ging altijd al uit naar de fotografie, vandaar dat hij zich binnen de werkgroep met name bezig hield met het fotoarchief, het voorbereiden en opstellen van onze foto-exposities en met de diverse jubilea die wij als vereniging gevierd hebben. Zo was de 'nostalgische (foto)hoek' in De Poelboerderij tijdens onze jubileumviering in april 2008 geheel bedacht en ingericht door Cees. Tijdens het opstellen en afbreken van de vele exposities deden we nooit tevergeefs een beroep op Cees zijn inbreng en aanwezigheid. Hij kwam in juni 1996 de commissie versterken na het overlijden in dat jaar van PPC-lid van het eerste uur Bert Elzenaar. Meer dan 125 passe-partouts heeft hij gesneden voor onze foto's, een precisiewerkje waar hij erg bedreven in was.

Maar Cees Brinkman deed (veel) meer voor onze vereniging.

Zo was hij vele jaren (van 27 april 1971 tot 2 mei 1991) bestuurslid in diverse functies; algemeen commissaris, secretaris van 17 november 1975 tot 17 maart 1981, penningmeester van maart 1981 tot mei 1991 en samen met Martien Roos waarnemend voorzitter van maart 1979 tot mei 1991. Kortom, in twintig jaar bestuurslidmaatschap heeft Cees bijna alle functies bekleed!

Verder kan niet onvermeld blijven dat hij tevens nog ruim tien jaar onze zeer gewaardeerde Vlielandexcursies heeft georganiseerd tot ieders tevredenheid. Deze jaarlijkse excursie is tot op de dag van vandaag nog steeds een groot succes.

Cees Brinkman met de Roel Staatsprijs 2009
Cees Brinkman met de Roel Staatsprijs
 

Maar dat was nog niet alles wat Cees zijn inbreng voor onze vereniging en haar doelstellingen betreft, want hij heeft ook nog vele jaren deelgenomen als teller aan onze wintertellingen en was hij een secure bezorger van onze verenigingsorganen en convocatiekaarten voor de grote lezingen. Door weer en wind ging hij vele jaren in de hem toebedeelde 'wijk' op pad om onze leden en donateurs op tijd hun bladen te bezorgen.

Dit alles was voor het bestuur reden om Cees Brinkman de prijs te overhandigen op 20 april. Naast het bekende fraaie gruttobeeldje ontving Cees een cadeaubon en een bos bloemen. Zichtbaar verrast nam hij de felicitaties en prijs in ontvangst en bedankte iedereen. Cees meldde dat hij het werk voor de Zaanse natuur en vogelstand altijd met heel veel plezier heeft gedaan en aan onze vereniging veel (vogel)vrienden en mooie contacten heeft overgehouden.