Martien Roos door Staatsbosbeheer in het zonnetje gezet

Datum: 25-05-2010
Door: Ed Staats, bestuur
Foto's: ©Frits Schuster

Martien krijgt 1e tas uitgereiktOp zaterdag 22 mei jl. werd ons erelid Martien Roos door Staatsbosbeheer in het zonnetje gezet tijdens het vijfdaagse evenement Wandelen over water in het Guisveld. Dit jaarlijks terugkerend evenement stond geheel in het teken van 25 jaar beheer van het Guisveld door Staatsbosbeheer.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw stond het prachtige Guisveld zwaar onder druk toen de gemeente Zaanstad nog plannen had om dit natuurgebied geheel te gaan bebouwen. Het was ook niet voor niets dat de gemeente het stadhuis aan het Bannehof in de wijk Rooswijk plande (en uiteindelijk realiseerde) omdat een bebouwd Guisveld HET centrum van Zaanstad moest gaan worden.

In die tijd was de natuurwaarde van het Guisveld al erg hoog en daarom kwamen diverse organisaties waaronder de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" in actie voor behoud van het Guisveld. Samen met (o.a.) Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) en Milieu Federatie Noord-Holland (MFNH) trok men op en werden diverse acties op touw gezet. Zo werden er via een aan- en verkoopactie diverse strategische stukjes grond gekocht door de Zaanse inwoners die daarvoor een certificaat ontvingen. Later werden deze percelen 'om niet' overgedragen aan Staatsbosbeheer. Via de genoemde acties en organisaties werd uiteindelijk voorkomen dat het Guisveld geheel bebouwd werd.

Zonder andere toenmalige 'activisten' van onze vereniging tekort te doen was Martien Roos destijds het boegbeeld van onze vereniging en de acties. Maar zoals gezegd hij deed dat absoluut niet alleen!

Eric van Gerrevink toont opdrukDit was voor Staatsbosbeheer redenen om op zaterdag 22 mei diverse 'activisten' van toen in het zonnetje te zetten. Bij het 'feestje' was namens ons bestuur voorzitter Frits Schuster aanwezig. Martien glom van trots toen hij door boswachter Eric van Gerrevink van Staatsbosbeheer gefeliciteerd werd met het toenmalige succes en het feit dat het natuurgebied behouden kon blijven door de inzet van alle natuurmensen uit de jaren zeventig. Martien ontving (o.a.) als eerste van alle bezoekers aan Wandelen over water een linnen draagtas met opdruk van de namen van de organisaties die het behoud hebben bewerkstelligd en de zeer duidelijke en korte tekst "'t veld blijft". Toeval of niet maar op de draagtas stond ook de afbeelding van een blauwe reiger, de lievelingsvogel van Martien.

Tijdens de verder zeer succesvolle dagen van Wandelen over Water kregen alle deelnemers (en dat waren er meer dan 1.000!) allen aan het einde van de wandeling door het schitterende natuurgebied de linnen draagtas. Martien kreeg op zaterdag nog een aparte (vogel)vaartocht door het gebied aangeboden samen met de andere vertegenwoordigers van de genoemde milieuorganisaties.

Het bestuur van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" wil hierbij nogmaals alle activisten en inwoners die destijds hebben bijgedragen aan het behoud van het Guisveld (thans zelfs terecht aangewezen als Natura 2000-gebied) bedanken voor hun toenmalige inzet. Dankzij hen is deze PAREL ALS NATUURGEBIED BEHOUDEN GEBLEVEN!