SBB-evenement Wandelen over Water een groot succes

Datum: 26-05-2010
Door: Ed Staats, P.P.C.

Het vijfdaagse evenement Wandelen over Water van Staatsbosbeheer in het Guisveld van 21 t/m 25 mei is een overweldigend succes geworden. Met name op Eerste en Tweede Pinksterdag was het tijdens de vrije wandelingen door het natuurgebied uitermate druk.

Impressie van het vogelkijkpunt
Drukte bij het vogelkijkpunt; ©Rob Koeman

Staatsbosbeheer had dit jaar voor vijf dagen aan activiteiten gekozen vanwege het feit dat het Guisveld inmiddels 25 jaar in beheer is bij deze natuurorganisatie. De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" was gedurende drie dagen betrokken bij Wandelen over water. Op 23 en 24 mei waren wij aanwezig met onze informatie- en verkoopkraam plus een vogelkijkpunt halverwege de wandelroute. Op beide dagen was het erg druk op onze standplaats. We kregen zeer veel mooie reacties, (vogel)verhalen over waarnemingen, vragen over vogels en de natuur. Ondertussen konden onze medewerkers het publiek enthousiast maken over onze vereniging (veel nieuwe promofolders werden uitgedeeld), de vogels om ons heen, artikelen verkopen en de vele kinderen (en hun ouders) wijzen op onze Jeugdvogelclub. Veel mensen vonden het een belevenis om eens een keer door dit unieke natuurgebied te kunnen wandelen over speciaal neergelegde bruggetjes, vlonders en langs rietkragen met diverse rietvogels. Het mooie zonnige weer tijdens alle dagen deed hier zeker ook goed aan. De kinderen werden bij ons 'rustpunt' voorzien van diverse weggevertjes zoals vogelkleurboekjes met kleurpotloden en een vogelfluitje. Op sommige momenten was het een oorverdovende kakofonie aan (onbekende) vogelgeluiden via de met water gevulde fluitjes!

Wandelen over water
Wandelen over Water; ©Martin Nooij

Dat er ook nog echt gewandeld werd over water in dit drassige veenweidegebied, was iets verderop in de route zichtbaar. Daar moesten de natuurliefhebbers en wandelaars namelijk een sloot oversteken via een iets onder water liggend plankier. De suggestie werd hierdoor gewekt dat je echt over water kon lopen. Enkele van onze medewerkers probeerden dat met de vlag van onze vereniging te realiseren en warempel het ging.

Op lijsten werden op beide dagen de door ons en het publiek waargenomen vogels bijgehouden. Veel mensen maakten gebruik van de opgestelde telescoopkijkers om diverse vogels in het vizier te krijgen. Voor sommige mensen ging er een wereld open omdat ze voor het eerst door een dergelijk optisch instrument keken en vogels van dichtbij konden bewonderen. Vrijwel alle bezoekers keken op de lijsten of ze een vermelde soort zelf ook al hadden gezien. Vaak moesten wij onze veldgidsen er bij nemen om een soort en de bijbehorende kenmerken op een plaatje te kunnen tonen.

Grutto
Grutto; ©Kees de Jager

Op zondag 23 mei werden 39 soorten 'gescoord' waaronder rietvogels als rietzanger, kleine karekiet, rietgors, blauwborst en baardman. Uiteraard waren ook de weidevogels goed vertegenwoordigd met kievit, grutto, tureluur, scholekster, watersnip en zelfs een kleine plevier.

Op beide dagen werden diverse roofvogels gezien; uiteraard de bruine kiekendief die met 3 tot 4 paar in het gebied broedt, buizerd, havik, boomvalk (zelfs met prooi-overgave), torenvalk en de slechtvalk als broedvogel van de 'KPN-toren' van Wormer.

Ganzen waren met vier soorten aanwezig; grauwe gans, nijlgans, brandgans en Canadese gans.

Meeuwen met eveneens vier soorten; kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Naast watervogels als fuut en meerkoet werden diverse eenden gezien als wilde eend, krakeend, kuifeend, slobeend, tafeleend en bergeend. Zelfs een late smient werd waargenomen. Een lepelaar op zondag was een buitenkansje, evenals vijf doortrekkende zilverplevieren ontdekt door Jeroen Breidenbach en Ellen Tanger op maandag. Op deze dag werden in totaal zelfs 46 soorten genoteerd.

Veel bezoekers kwamen met deze aantallen vogelsoorten dus prima aan hun trekken.

Op de laatste dag van het evenement werden mede door onze vereniging begeleide vogelexcursies gehouden langs de wandelroute. Daarvan werd door enige tientallen mensen gebruik gemaakt. Onze gidsen konden de deelnemers nog het nodige vertellen over de waargenomen vogels en de kenmerken waarop men moet letten bij het op naam brengen van een vogel. Dus leerzame excursies voor deze mensen.

Tot slot kan nog vermeld worden dat ook de stand van de Stichting Natuur & Milieu Educatie (NME) met Flip Valk een groot succes was. Kinderen konden daar waterbeestjes vangen en over de 'vangst' werd het nodige verteld. Stekelbaarsjes, wantsen, watervlooien en zoetwatergarnaaltjes werden gevangen en bekeken. Duidelijk werd dat het ook onder water gonst van het leven!

Uiteindelijk werden de vrije wandelingen door meer dan 1000 bezoekers afgelegd, de begeleide excursies door enige tientallen en was ook de nachtwandeling met spannende verhalen, de troubadour en het zoeken van nachtvlinders en vleermuizen zeer goed bezet met meer dan 100 deelnemers. Die deelnemers konden tegelijk genieten van de nachtelijke vogelgeluiden zoals de roepende roerdomp.

Hierbij willen wij de medewerkers van Staatsbosbeheer gaarne bedanken voor de genoten gastvrijheid en de prima organisatie van dit grootse evenement. Ook worden uiteraard alle medewerkers van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" bedankt voor hun inzet.

Meer foto's van dit evenement zijn te vinden in het fotoalbum.