Vrijwillig natuurwerk Oostzanerveld weer van start

Datum: 23-08-2010
Bron: Ed Staats, Werkgroep Oostzanerveld
Foto's: Rob v.d. Woude en Bernard Ebbelaar

Bord OostzanerveldTijdens de vorige winter werd nog het tienjarig Jubileum 'gevierd' inzake deze samenwerking tussen Staatbosbeheer en de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" voor wat betreft het vrijwillige natuurwerk in het Oostzanerveld. De aanwezige natuurwerkers kregen toen tijdens de koffiepauze gebak en warme chocolademelk geserveerd.

We gaan nu op naar een nieuw jubileum, want ook het aankomende winterseizoen 2010/2011 krijgt dit nuttige en noodzakelijke werk weer een vervolg.

Tijdens de dit voorjaar voor de vrijwillige natuurwerkers van zowel de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" als de Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) en de Stichting Kalverpolder gehouden natuurcursus van Staatsbosbeheer werd nog eens duidelijk dat deze werkzaamheden een grote bijdrage leveren aan het natuurbehoud en de biodiversiteit.

Vrijwilligers aan het werkNiet alleen voor de vogelbevolking in onze veenweidegebieden, maar ook voor de diverse (zoog)dieren waaronder de zeldzame Noordse woelmuis en de flora (veenmosrietland, zonnedauw enz.)

De werkzaamheden in het Oostzanerveld gaan het elfde seizoen in successie in. We hebben de laatste tijd weer enkele nieuwe namen kunnen noteren van enthousiaste mensen. De totale groep bestaat nu uit circa 35 vrijwilligers. Natuurlijk kunnen zich nog steeds nieuwe mensen opgeven voor dit uitermate gezellige werk. Je leert de Zaanse natuur en vele mensen (beter) kennen.

Voor het seizoen 2010/2011 zijn de volgende data vastgelegd:

Jaar 2010 Jaar 2011
11 september 2010 8 januari 2011
25 september 2010 5 februari 2011
9 oktober 2010 5 maart 2011
6 november 2010

Hieronder volgen nog enkele wetenswaardigheden en nuttige opmerkingen:

  • Op basis van het afgesloten Vrijwilligerscontract met Staatsbosbeheer zijn alle natuurwerkers verzekerd. Uiteraard dient er zo veilig mogelijk gewerkt te worden en de aanwijzingen van aanwezige SBB-medewerker(s) te worden opgevolgd
  • We verzamelen om 9.15 uur bij Horecagelegenheid Het Zaanse Eethoekje aan de Watering 1 te Zaandam (nabij flat De Noordwachter). Zowel bij de flat als bij het Eethoekje is voldoende parkeergelegenheid. Fietsen kunnen meegenomen worden in de grote werkboot.
  • De open werkboot vertrekt om 9.30 uur naar de te bewerken percelen.
  • Aan te bevelen: oude wind- en waterdichte werkkleding, werkhandschoenen en laarzen of hoge en stevige schoenen. De gereedschappen worden geregeld door SBB.
  • De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot uiterlijk 14.00 uur.

OOK ZIN OM AAN DE SLAG TE GAAN? DAT KAN DOOR GEWOON OP EEN VAN DE EERSTE WERKOCHTENDEN LANGS TE KOMEN!

Eerst info: dat kan bij Ed Staats tel. 075-6178906 (email: ed.staats@zonnet.nl) of Bernard Ebbelaar tel.075-6161731.
Wij verwelkomen graag nieuwe mensen en hopen weer op een mooi en gezellig natuurwerkseizoen.