Gedragscode en omgangsregels vrijwillig jeugdwerk

Datum: 21-10-2010
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Niets is zo fijn om als vereniging te kunnen zeggen dan dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Het bestuur van de vereniging werkt er voortdurend aan om zo'n situatie te bewerkstelligen en te behouden. Wij vinden dit van belang zowel voor onze leden als voor derden die wij met doelstellingen van de VBW"Z" en de vogelbeschermingsgedachte willen laten kennismaken.

Vanzelfsprekend in dit verband vinden wij, dat ook minderjarigen bij activiteiten van onze vereniging veilig moeten zijn. Dit houdt in dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen vóelen. Niet alleen voor minderjarigen, maar voor alle mensen die in onze vereniging actief zijn, is een fysiek en sociaal veilige werkomgeving belangrijk. Vanzelfsprekend willen wij ook werken aan het voorkomen van seksueel misbruik binnen het verband van verenigingsactiviteiten.

Voor het bestuur van de vereniging is dat reden geweest in onze vergaderuing van 15 oktober 2010 een Gedragscode en Omgangsregels vast te stellen. Deze gedragscode en omgangsregels zijn per heden opgenomen op de website in het onderdeel algemeen - statuten, huishoudelijk reglement en beleid.

De teksten van deze code en regels zijn gebaseerd op modellen die in opdracht van het ministerie van Justitie zijn opgesteld door de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk in het kader van het project In Veilige Handen. Dat project is bedoeld ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen en adequaat omgaan met seksueel misbruik. (Zie www.nov.nl).

Daarnaast vragen wij als bestuur van vrijwilligers die vast - of in elk geval frequent - meewerken aan activiteiten van en voor onze Jeugdvogelclub een V.O.G (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen en de gedragscode te ondertekenen. Meer informatie over de V.O.G is te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag#ref-justitie.

Gedragscode en omgangsregels: