2010 - Jaar van de Bruine Kiekendief; een eerste indruk

Datum: 04-11-2010
Bron: Rein Beentjes, werkgroep Roofvogels & Uilen

logo Jaar van de Bruine KiekendiefElke vogelliefhebber zal inmiddels wel weten dat het bijna afgelopen jaar 2010 het jaar van de Bruine Kiekendief is. Als lid van de Roofvogel- en Uilenwerkgroep van de "Vogelbeschermingswacht Zaanstreek" ben ik dit jaar aangesteld als coördinator van de waarnemingen in dit jaar.

Nu het inmiddels november is en de meeste Kieken weer zuidwaards zijn getrokken, kunnen we een eerste inventarisatie voorleggen. De getallen in deze inventarisatie zijn nog onder voorbehoud. Nog niet alle waarnemingen zijn volledig verwerkt en/of beoordeeld.

De waarnemingen zijn geïnventariseerd door middel van de volgende media:

  1. Wintertellingen door de "Vogelbeschermingswacht Zaanstreek"
  2. Waarneming.nl
  3. Waarnemingen gemeld via de site van Werkgroep Roofvogels en Uilen (kiekenkaike.nl)

In totaal hebben 64 vogelaars 359 meldingen gedaan van een waarneming van een of meer Bruine Kiekendieven. Opvallend hierbij is dat sommige locaties heel intensief bewoond worden, soms door meerdere paren. Ook trof ik diverse malen de opmerking aan dat 1 man waarschijnlijk meerdere vrouwen c.q. nesten onder de hoede had! Zo melde ons lid Nirk Zijlmans dat in Het Twiske maar liefst 4 paar in een rietstrook van nog geen 800 meter zaten. Hiervan waren twee nesten - op nog geen 60 meter van elkaar - van 1 man met twee vrouwtjes.

De piek van de meldingen lag in april, met een totaal van 130 waarnemingen.

Enkele leuke feiten:
1e melding: 15 januari door Rein Leguyt – Nauernasche polder
1e Balts: 25 maart door Rob Koeman – Westzaan
1e prooi: 23 april door Bob van Duin –Uitgeest
Late balts: 30 mei door Jan Zorgdrager
Laatste balts: 4 juli door Jeroen Breidenbach – Westzaan
1e Juveniel in (v)lucht: 26 juli door Bob van Duin – Krommenie
Opvallendste waarneming

Op 14 juni meldde Rob Koeman een wel heel bijzondere waarneming en schrijft hierbij het volgende: "Vanuit mijn boot heb ik waargenomen dat een vrouwtje bruine kiekendief een roerdomp, die een breed water overstak, probeerde te grijpen. De kiek liet zich boven de roerdomp zakken en probeerde hem met zijn klauwen te grijpen. De roerdomp verdedigde zich door met zijn snavel omhoog de kiek te treffen. Hierdoor wist hij op dat moment de kiek van zich af te houden. Echter bij de tweede aanval van bovenaf op de roerdomp belandde deze vechtend en al midden in het water. Op dat moment kwam ik te dicht in de buurt en staakte de kiek zijn aanvallen. Even dacht ik dat de roerdomp zou verdrinken echter met een paar forse vleugelslagen op het water wist hij uit het water los te komen om daarna veilig te verdwijnen in het riet"

Na verdere analyse van alle gegevens volgt wellicht een nader bericht.

Wintermeldingen welkom!

Mocht u de komende maanden nog een Bruine Kiekendief zien, meld die dan zeker. Er blijft een (kleine) groep Kieken in Nederland "hangen". Het beeld van Bruine Kiekendief in de winter is echter nog verre van compleet, vandaar elke waarneming bijdraagt om dit beeld completer te krijgen!

Landelijk nieuws

Ook landelijk druppelen de eerste resultaten binnen bij de coördinator van Sovon. Over deze restulaten en ander nieuws rondom het jaar van de Bruine Kiekendief kunt u lezen in de speciale nieuwsbrief (pdf bestand) en op de website: www.jaarvandebruinekiekendief.nl.