Zesde Noord-Hollandse natuurdag een groot succes

Datum: 17-12-2010
Bron: Ed Staats, bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Op zaterdag 11 december vond de tweejaarlijkse Noord-Hollandse Natuurdag plaats in de Aristozalen bij station Amsterdam Sloterdijk. De organsatie was in handen van de Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF) in samenwerking met de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) en Landschap Noord-Holland.

Op deze zeer druk bezochte dag werden meer dan tien interessante lezingen gehouden over zowel de vogels in Noord-Holland als over de in kaart gebrachte reptielen en amfibieën in onze provincie, vlinders in West-Friesland, de natuur in de Noordzee en de dwergvleermuis.

De slotlezingen van Ron van 't Veer en de film van Danny Ellinger gingen over het weidevogelbeheer en de vraag of het huidige beheer wel gericht is op de weidevogels.

Hoogtepunt vormde de uitreiking van de eerste exemplaren van drie nieuwe uitgebrachte natuuratlassen aan provinciaal gedeputeerde Jaap Bond. Dat betrof:

  • De atlas van de Noord-Hollandse amfibieën en reptielen
  • De atlas van de West-Friese vlinders
  • De Noord-Hollandse Broedvogelatlas 2010

Allemaal juweeltjes van atlassen, waarmee gedeputeerde Bond in zijn dankwoord en speech zichtbaar gelukkig mee was.

Broedvogelatlas

Els Floris en Hans Boerma met de nieuwe broedvogelatlasAan de nieuwe Broedvogelatlas als opvolger van de uitgebrachte atlas in 1990, heeft ook onze vereniging haar medewerking gegeven door het tellen van 180 kilometerhokken in vier jaar tijd. Els Floris en Hans Boerma waren de begeleiders van dit project binnen onze vereniging en zij mochten dan ook na de woorden van Jaap Bond ons sponsorexemplaar als eerste in ontvangst nemen.

Daarna begon in de lunchpauze de verkoop. En het moet gezegd: de atlas ziet er uitermate goed en professioneel uit!

De nieuwe atlas is uiteraard nog steeds te koop!

Kaft Noord-Hollandse BroedvogelatlasDe Noord-Hollandse Broedvogelatlas is een zeer fraai vormgegeven boek van 410 pagina's, waarin uitgebreid ingegaan wordt op de verspreiding , het gedrag en de voor- of achteruitgang van de Noord-Hollanse broedvogels. De 152 regelmatige broedvogels zijn allemaal afgebeeld met een prachtige foto van bekende vogelfotografen en een schitterende tekening van de vermaarde vogeltekenaar Jos Zwarts. Bovendien is per soort op een duidelijk kaartje in één oogopslag te zien waar de betreffende soort broedt.

Het geheel wordt aangevuld met een uitgebreid en rijk geïllustreerd hoofdstuk over de veranderingen van de Noord-Hollandse landschappen gedurende de laatste decennia en de gevolgen die dat gehad heeft voor de vogelbevolking.

Het boek is een gezamenlijke uitgave van Landschap Noord-Holland en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland. Het boek is een 'must' voor elke Noord-Hollandse vogelaar en natuurliefhebber!

De atlas kost €24,50 (excl. verzendkosten). Kijk voor het bestellen op de website van Landschap Noord-Holland (www.landschapnoordholland.nl) of van de SVN (www.vogelwerkgroepennh.nl).

Ook zal het boek in de betere boekhandels te koop zijn.