De Nationale Tuinvogeltelling op 22 en 23 januari

Datum: 12 januari 2010
Bron: Persbericht Vogelbescherming Nederland
Fotos: ©Kees de Jager

PimpelmeesVogelbescherming Nederland organiseert in het weekend van 22 en 23 januari voor de achtste keer op rij de Nationale Tuinvogeltelling in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Iedereen kan meedoen aan dit jaarlijkse grootse evenement en zo meehelpen om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar vogels. Deelnemers noteren een half uur lang alle vogels die ze in hun tuin of op het balkon zien en vullen hun bevindingen in op www.tuinvogeltelling.nl. De ingestuurde gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar vogels en daarnaast wordt aan de hand van alle waarnemingen de 'Nationale Tuinvogel Top Tien' samengesteld.

Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling, zowel kinderen als volwassenen. In het weekend van 22 en 23 januari tellen deelnemers een half uur lang, vanuit de huiskamer, alle vogels in hun tuin. De resultaten worden ingevuld op www.tuinvogeltelling.nl. De ingestuurde gegevens worden gebruikt voor onderzoek door SOVON Vogelonderzoek Nederland. Hoe meer mensen meetellen, hoe meer inzicht verkregen wordt in de ontwikkelingen van aantallen en soorten vogels.

Halsbandparkiet bij voedersiloDaarnaast wil Vogelbescherming met de Tuinvogeltelling mensen laten ervaren dat vogels rondom huis veel plezier kunnen geven. Vogels gelden als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die in een groene omgeving wonen, gezonder zijn.

Op de website www.tuinvogeltelling.nl kunnen mensen een online vogelgids openen waarin de verschillende soorten tuinvogels staan omschreven, met afbeelding en met geluid. Op de website staat ook beschreven hoe precies geteld moet worden en er kan een online vogelkijkspel gespeeld worden.

Vorig jaar deden ruim 37.000 mensen mee met de Tuinvogeltelling en werden er maar liefst 82 soorten vogels geteld. De top drie bestond uit de huismus, koolmees en merel.