2011 het jaar van de Boerenzwaluw

Datum: 04-02-2011
Bron: Sovon
Logo: Elwin van der Kolk

Logo jaar van de BoerenzwaluwSOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland besteden in 2011 extra aandacht aan de Boerenzwaluw. Deze sierlijke ambassadeur van een natuurrijk landelijk gebied komt nog algemeen voor, maar zit wel in de knel. De stand kelderde in veertig jaar met 50% en hij staat inmiddels dan ook op de Rode Lijst. Boerenzwaluwen leven altijd in de buurt van mensen. Je zou dus veronderstellen dat de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang al bekend zijn. Dat is echter niet het geval. Daarom willen we in 2011 met hulp van zoveel mogelijk mensen, dus vogelaars, vrijwilligers, boeren en buitenlui de kennis verzamelen die nodig is om de Boerenzwaluw beter te beschermen. Dus ook jullie hulp!

Doe mee aan het onderzoek dat bij je past

Onderzoek nestplaatskeuze

Doel: inzicht in veranderingen in nestplaatskeuze, leefgebiedkwaliteit en populatiegrootte.
Hoe: het herhalen van een in 1993 uitgevoerd onderzoek naar nestplaatskeuze. Aan de hand van een beknopte vragenlijst alle mogelijke geschikte broedobjecten in een gekozen kwartblok (2,5 x 2,5 km) inventariseren en de gegevens digitaal doorgeven.
Wanneer: eenmalige telling tussen 20 mei en 15 juni.

Publiekstelling

Doel: inzicht in verspreiding, trend in aantal tweede broedsels.
Hoe: iedereen die toegang heeft/krijgt tot een erf kan hier het aantal bewoonde boerenzwaluwnesten tellen en on-line doorgeven.
Wanneer: eerste telling tussen 20 mei en 15 juni; (facultatief) tweede telling tussen 1 en 20 juli.

Meer deelnemers aan bestaande boerenzwaluwonderzoeken

Er zijn vier onderzoeken naar broedsucces, dispersie en overleving van boerenzwaluwen: BMP, Nestkaart, Pullen ringen en adulten ringen. Het aantal deelnemers aan deze projecten willen we graag vergroten. Daarom organiseren we praktijkdagen voor geïnteresseerde tellers

Meer informatie en aanmelding voor de verschillende onderdelen of voor de digitale nieuwsbrief kan via: www.jaarvandeboerenzwaluw.nl of boerenzwaluw@sovon.nl. Hier zijn ook stickers, t-shirts, posters en flyers te bestellen.