Diverse telverslagen online

Datum: 05-02-2011
Bron: de Kieft

Door de diverse werkgroepen als ook 'losse' leden wordt menig vogeltje in de Zaanstreek geteld. Het resultaat van deze tellingen wordt met enige regelmaat in ons verenigingsorgaan "de Kieft" gepubliceerd. Enkele van deze telverslagen zijn nu ook op de site te vinden.

Broedverslag Kluten 2009

Een verslag samengesteld door Martien Roos op basis van eigen waarnemingen en aan hem gemelde (mogelijke) broedgevallen.
Te vinden bij: Werkgroepen - Tellingen en Inventarisaties - Broedvogeltellingen

Wintertellingen 2008/2009 en 2009/2010

Een samenvatting van twee seizoenen wintertellingen in de Zaanstreek. In dit verslag worden enkele typische zaanse wintergasten beschreven aan de hand van de telgegevens van de seizoenen 2008/2009 en 2009/2010.
Te vinden bij: Werkgroepen - Tellingen en Inventarisaties - Wintertellingen

Oeverzwaluwen 2010

Het veslag van het sucessvolle broedseizoen 2010 van de Oeverzwaluw in de Zaanstreek - en dan met name in de kunstwand in het Twiske.
Te vinden bij: Werkgroepen - Oeverzwaluwen

Nestkasten bootopslag Kogerveld 2010

Een mooi voorbeeld van een project tot bevordering van de stadsvogels. Wellicht is dit een stimulans voor anderen om met een paar leden in de woonomgeving in een nabij gelegen park, begraafplaats of andere boomrijke plaats ook eens een dergelijk 'project' te gaan opstarten!
Te vinden bij: Werkgroepen - Stadsvogels

Huiszwaluwen 2010

Het jaarlijkse verslag van de broedresultaten van de Huiszwaluw in de Zaanstreek, samengesteld door ons lid Martien Roos, gesteund door waarnemingen van diverse leden en bewoners.
Te vinden bij: Werkgroepen - Tellingen en Inventarisaties - Broedvogeltellingen

Verslagen direct inzien / downloaden: