Hart voor natuur - zaterdag 19 februari

Datum: 09-02-2011
Bron: Milieufederatie Noord-Holland

Logo Hart voor NatuurNu is dé tijd aangebroken om gezamenlijk op te staan voor onze natuur! De Milieufederatie Noord-Holland roept haar lidorganisaties op om met zo veel mogelijk mensen naar Amsterdam te komen op 19 februari. De milieufederatie organiseert dan als afgevaardigde van het Natuurbeheerdersoverleg Noord-Hollandde actie Hartvoornatuur. Op hetzelfde ogenblik vinden in heel Nederland acties onder dezelfde vlag plaats. 19 februari is hét moment om het kabinet te tonen dat Nederland natuur van levensbelang vindt. Dat de aangekondigde bezuinigingen op natuur disproportioneel en dus onaanvaardbaar zijn. En we roepen tegelijk alle burgers op om op 2 maart tijdens de Provinciale Statenverkiezingen vooral met een groen hart te stemmen.

Kom op 19 februari naar Amsterdam! Doe mee aan de flashmob, meld u aan via hartvoornatuur@mnh.nl en ontvang via de e-mail meer informatie over de actie en wat u kunt doen.

Hart voor Natuur

Hart voor Natuur is een coalitie van bijna 30 natuur- en milieuorganisaties.
Wij zetten ons samen in voor de toekomst van de natuur en het landschap in Nederland.

Zorgen over kabinetsplannen
Wij maken ons zorgen over de plannen van het kabinet-Rutte. De voorgestelde bezuinigingen van meer dan 40% zijn een kaalslag in de natuur van Nederland. Bovendien wil het kabinet allerlei half gerealiseerde plannen stopzetten, zoals de aanleg van recreatiegebieden rond steden en verbindingen tussen natuurgebieden voor dieren. Hart voor Natuur vindt het zonde om dit jarenlang opgebouwde kapitaal weg te gooien. Dat vindt u toch ook?!

Tijd voor actie!
Om natuur en landschap te bewaren, komt Hart voor Natuur in heel Nederland in actie op 19 februari 2011.