Vogelbescherming Nederland richt IJsvogelfonds op

Datum: 09-03-2011
Bron: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Dat kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen met een passie voor vogels. Van 2006 tot 2008 bood Vogelbescherming de vogelwerkgroepen en andere vrijwillige vogelbeschermers de mogelijkheid om vogelprojecten uit te voeren. Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij richt Vogelbescherming nu het IJsvogelfonds op.

Het IJsvogelfonds biedt vogelwerkgroepen de mogelijkheid financiële steun te krijgen voor de uitvoering van lokale projecten, tot max. €5.000,-. Het IJsvogelfonds streeft ernaar om projecten te ondersteunen die een voorbeeld zijn voor anderen, die vernieuwend zijn, bijdragen aan kennisvergroting of -verspreiding en mensen bindt en betrekt bij natuurbescherming.

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen uit om innovatieve projecten in te dienen bij het IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. Op de website www.vogelbescherming.nl/ijsvogelfonds vindt u meer informatie, en ook kunt u hier het reglement van het fonds nalezen en het deelnameformulier vinden. De eerste deadline is 15 april 2011.