Burgerinitiatief ruimte voor vogels in de bebouwde kom

Datum: 12-03-2011
Bron: Bert Houkes, www.ruimtevoorvogels.nl

Na een aanpassing van artikel 11 van de Flora en Faunawet zijn de nestplaatsen van Huismussen, Gierzwaluwen en een aantal andere vogels het hele jaar door beschermd. Bij bouw of renovatiewerkzaamheden moeten deze nestplaatsen dus behouden worden. Als nieuwbouw echter plaats vind op braakliggend land, of in weilanden, dan zijn in gebouwen nestelende vogels nog niet aanwezig en hoeft de ontwikkelaar dus ook niet volgens de Flora en Faunawet nestgelegenheden aan te brengen. Hierdoor is de kans dat in gebouwen nestelende vogels in een nieuwbouwwijk terecht kunnen aanzienlijk kleiner. Terwijl er veel makkelijk toepasbare voorzieningen in de handel zijn. Zoals bijvoorbeeld de Vogelvide, een aangepaste vogelschroot en in te metselen neststenen voor Gierzwaluwen en andere vogelsoorten.

Als u de petitie ondertekent bent u voorstander van het maken van ruimte voor vogels in de bebouwde kom in de ruimste zin van het woord. De overheid moet er voor zorgen dat bij nieuwbouw standaard voorzieningen voor vogels worden aangebracht. Ook moet er zorgvuldig naar de groenvoorziening worden gekeken. Als er 40.000 steunbetuigingen binnen zijn gekomen kan Bert Houkes, initiatiefnemer van deze petitie, een burgerinitiatief indienen. Zo kan dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer worden gezet!

Voor meer informatie en mogelijkheid tot ondertekenen van de petitie zie: www.ruimtevoorvogels.nl